Startovač - financování projektů

MARTIN DRÁB NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - MARTIN DRÁB NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2019

Staň se součástí mé cesty MISTROVSTVÍ SVĚTA 2019 ve španělském městě Tarragona.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč DOBRÝ POCIT

Velice si vážím příspěvku, který by mi mohl pomoct se dostat na MS 2019. Děkuji!

Počet odměn není omezen