Startovač - financování projektů

MAREK KOVÁŘÍK  NA OLYMPIA AMATEUR - SPAIN - crowfunding kampaň

Podpořit - MAREK KOVÁŘÍK NA OLYMPIA AMATEUR - SPAIN

Marek Kovářík, český závodník v kategorii classic physique míří po startu na prestižním Evls, ještě výš. Podpoříte ho na jeho cestě za svým snem?

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Permice na 10 osobních tréninků

Permice na 10 tréninků v Karlových Varech. Pro začátečníky i pokročilé.

Počet odměn není omezen