MANUAL A NOVÁ DESKA! - crowfunding kampaň

Podpořit - MANUAL A NOVÁ DESKA!

Pomoz na svět kolekci hard'n'rollových pecek o hledání síly k překonávání životních strastí a překážek!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

600 Kč 2x vlezný na křest nový desky+ nová deska na CD

U týhle parády nesmíš 20. listopadu chybět. Doraž se svým rockovým symbiontem do královéhradeckého CC Lucie, ať uslyšíš komplet novou desku naživo. U vstupu ji dostaneš na památku.

Počet dostupných odměn: 3/5