MANUAL A NOVÁ DESKA! - crowfunding kampaň

Podpořit - MANUAL A NOVÁ DESKA!

Pomoz na svět kolekci hard'n'rollových pecek o hledání síly k překonávání životních strastí a překážek!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč il Padrino

Nabízíme Ti v našem projektu možnost vyprat nechutnou sumu peněz a ještě k tomu z Tebe uděláme Kmotra/Kmotru! Můžeš se za náma juknout do studia, jak Opus magnum pokračuje, máš samozřejmě volnej vstup na křest a do backstage, desku na CD taky dostaneš a celé té šarádě oficielně před davem požehnáš! Na případné Tvojí reklamě na křestu se taky domluvíme.

Počet dostupných odměn: 1/1