MANUAL A NOVÁ DESKA! - crowfunding kampaň

Podpořit - MANUAL A NOVÁ DESKA!

Pomoz na svět kolekci hard'n'rollových pecek o hledání síly k překonávání životních strastí a překážek!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

8 000 Kč Kvatrohodinovej hard'n'rollovej nářez

Přijedem na Tvoji akci a zahrajem Ti všechny naše hity+ to nejlepší z české i cizí rockové klenotnice. Sami se nazvučíme i nasvítíme. Termín a ostatní domluvíme.

Počet dostupných odměn: 5/5