MANUAL A NOVÁ DESKA! - crowfunding kampaň

Podpořit - MANUAL A NOVÁ DESKA!

Pomoz na svět kolekci hard'n'rollových pecek o hledání síly k překonávání životních strastí a překážek!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Grilovačka a békačka s kapelou

Totální trhák- oheň, gril, maso, pivo, španělky, historky! S celou bandou a jejich přírustky posedíš, popiješ, pojíš, nekorektně se zasměješ a zapěješ, co Tě napadne! S sebou dobrou náladu a mýdlo s jelenem.

Počet dostupných odměn: 2/3