Maľovanie je čarovanie 2 - crowfunding kampaň

Startéři - Maľovanie je čarovanie 2

Publikácia, ktorá deťom, ale aj dospelým hravou a vtipnou formou priblíži vybrané reprodukcie výtvarných umeleckých diel slovenských výtvarníkov.

Knihy