Startovač - financování projektů

MAKOVÁ PANENKA - video plné Tygrů - crowfunding kampaň

Podpořit - MAKOVÁ PANENKA - video plné Tygrů

Nejcennějším projevem emocí je úsměv a smích. Pomozte nám pobavit spoustu lidí. S Vámi máme šanci videoklip natočit.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

30 000 Kč TŘI TYGŘI U VÁS

Plnohodnotná improvizační show Tři Tygři s hudebními vstupy René Matláška v doprovodu Víti Štaigla u Vás v obci.
V rámci této show bude promítnut videoklip MAKOVÁ PANENKA.
V ceně odměny není zahrnut pronájem sálu a jeho ozvučení a osvětlení.
Představení Tři Tygři není určeno pro improvizované prostory typu závodní jídelna, vstupní hala apod. Je potřeba zajistit odpovídající prostory - sály kulturních domů, divadel, klubů, včetně zákulisních prostor.
Představení proběhne do konce roku 2018, termín bude upřesněn po vzájemné dohodě.

Počet odměn není omezen