Startovač - financování projektů

MAKOVÁ PANENKA - video plné Tygrů - crowfunding kampaň

Podpořit - MAKOVÁ PANENKA - video plné Tygrů

Nejcennějším projevem emocí je úsměv a smích. Pomozte nám pobavit spoustu lidí. S Vámi máme šanci videoklip natočit.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč JUCHAJDA S MAKOVOU PANENKOU

Vstupenka na koncert René Matláška v doprovodu Víťi Štaigla, spojený se slavnostní PREMIÉROU KLIPU. Koncert se uskuteční v Ostravě 20.4. 2018. Koncertu se zúčastní i Tři Tygři.

Počet odměn není omezen