Startovač - financování projektů

LODIČKY - STUDENTSKÝ FILM - crowfunding kampaň

Podpořit - LODIČKY - STUDENTSKÝ FILM

Jsme tým 5 studentek Multimédií a točíme krátký hraný film. Podpoř nás a pomoz nám film dostat na plátno!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Sustainable borec

Nic tě tak nemůže potěšit jako čerstvý kraftový bloček, který je navíc z recyklovaného materiálu? Jsou jenom dva takové skvělé, pospíchej ;)

► jméno v titulcích
► download filmu
► 20% slevová poukázka Printintin
► blok Papírna Recycle

Počet dostupných odměn: 2/2