Linka č. 141 - Kniha o Černém Mostě - crowfunding kampaň

Linka č. 141 - Kniha o Černém Mostě

Podpořte nás a přispějte na vydání knihy o sídlišti Černý Most, které se stalo legendou ! Je to kniha plná fotek, příběhů, historie a osobností.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Kniha o sídlišti, které se stalo legendou.

Právě před čtyřiceti lety ( v roce 1978) se do paneláků na Černém Mostě I stěhovali první obyvatelé.

O knize

Rozsáhlá a podrobná publikace o krátké, ale bouřlivé historii této dynamicky se rozvíjející části Prahy. Vyprávění mapuje vzpomínky a pocity tamních obyvatel, kteří stejně, jako kdysi první osadníci na divokém západě, obsadili pustý prostor a časem zde vytvořili svébytnou komunitu.
Originální obrazový a textový materiál začíná středověkem a končí žhavou současností. Součástí jsou také příběhy autentických obyvatel, kdysi zatracovaného Čerňáku, kteří svou usilovnou prací a vůlí dokázali oblast povznést do dnešní podoby. Tu nejlépe charakterizuje nynější výraz okolního respektu, kdy je místo označováno jako „Sídliště legenda“.

 

Obsah

Kniha postupně nabobtnala na téměř 400 stran a podařilo se shromáždit unikátní materiál, jehož některé fragmenty znějí bezesporu zajímavě: Letecká havárie, plány výstavby, projekt kostela, výstavba CČM, sázka primátora, letci, protiatomové kryty, metro, kubánská architektura, Karel Augusta, akcíz, zkušební letecká báze, černomostečtí mistři světa a Evropy, Kapr z Kaprštejna, dobrovolníci, umělci, meteorologická anomálie, podzemí, únos letadla, historky z podsvětí, černá kronika, skejťáci, graffiti, hospody, restaurace a mnoho dalších.

Z toho všeho se postupně vyklubal barevný mnohavrstvý příběh, v němž chladný betonový prostor sídliště dostal nový rozměr a duši. Zrodilo se vyprávění o tom, jak se z opovrhované noclehárny na okraji města stala soudržná komunita, nad jejíž existencí sociální antropologové dodnes kroutí nechápavě hlavou.

Kniha, která vznikla, není strohým faktografickým místopisem, jak je mnohdy čtenář u podobného žánru zvyklý, nýbrž zobrazením zdánlivě nesouvisejících toků událostí v čase, jež na sebe vzájemně působí. Dnešní Černomostečan, Černomosťák, obyvatel Čerňáku či Černého Mostu, by měl po jejím přečtení nabýt dojmu souznění, poznání a objevit dosud netušené možnosti, které se skrývají v jeho bezprostředním okolí. Měla by vzniknout další příležitost k objevování nových lidí, přátelství, spolků, aktivit, zábavy, ale i v možnostech, jak pomáhat a být prospěšný.

                                                                 

Smysl

K tomu přináleží způsob vydání knihy, sbírka od podporovatelů a akce, které mají za úkol ji podpořit, ale rovněž vytvářejí další paralelní příležitosti ke vzájemnému poznávání a komunikace. V době, která je spíše nakloněna individualismu, chceme vytvořit jednu z cest, jak vystoupit z unifikované panelákové šedi a vtisknout jí přívětivější tvář.

m.1.jpg

Účel

Dnes je kniha dopsána a sestavena. Zbývá její tisk a prodej čtenáři. Nic na tomto světě není dokonalé, ani Linka 141, stejně jako nebyl dokonalý zmíněný autobus Ikarus, typ 280. Bezesporu však knize Vojta Havlovec a jeho spolupracovníci věnovali nemálo času. Budiž tedy bez nadsázky označena za poctivou a srdeční záležitost.

Pražské tamtamy bijí, že podobnou publikaci chystají příští rok i Ďáblice, ale my věříme, že Černý Most si své prvenství nenechá ujít.

Vybraná částka je určena na vytištění, reklamu a distribuci (1 000 ks).

Vojta Havlovec a Černý Most

Teslova cívka - jedna z odměn 

Návštěva laboratoře vysokých napětí v Běchovicích s odborným výkladem, možností focení a ukázkou provozu největšího Teslova transformátoru v Evropě.

tesla.JPG

Co si o tomto projektu myslíte?