Startovač - financování projektů

Socialismus – ekonomická a společenská analýza - crowfunding kampaň

Podpořit - Socialismus – ekonomická a společenská analýza

Pomozte nám vydat vynikající rozbor Socialismu od Ludwiga von Misese

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč RVHP

4× Socialismus
1× poděkování v knize

Počet odměn není omezen