Liber Vitae - crowfunding kampaň

Startéři - Liber Vitae

Podpořte fans vydání potemnělého dystopií zavánějícího příběhu, jehož největší část se odehrává v jedné nitek historie z roku 2061.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.