Startovač - financování projektů

Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD - crowfunding kampaň

Podpořit - Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD

Nové CD s novým členem a hosty – krása! Un nouveau CD avec un nouveau membre et des invités – Oh! A new CD with a new member and guests – beautiful!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč 1. + 2. + 3.(!) CD Les Gars d'en Bas

V rámci zvýhodněné nabídky obdržíte za 500 korun první, druhé, ba i třetí CD Les Gars d’en Bas, a to za nižší cenu, než kdy dříve bylo možné, a navíc i s podpisy všech v danou chvíli přítomných členů. Tím předejdete tomu, že byste snad v budoucnosti, až nám stará CD dojdou, zjistili, že jste si je zapomněli pořídit, a navíc budete mezi zcela prvními majiteli nového CD.

For this special price, you can get all of our CD's at once, signed by all the present band's members.

Parmi nos offres, vous recevrez notre premier, deuxième ET troisième CD, et ce pour un prix plus bas qu’ils ne le furent!

Počet odměn není omezen