Startovač - financování projektů

Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD - crowfunding kampaň

Podpořit - Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD

Nové CD s novým členem a hosty – krása! Un nouveau CD avec un nouveau membre et des invités – Oh! A new CD with a new member and guests – beautiful!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

333 Kč 1. + 2. CD Les Gars d'en Bas

V rámci zvýhodněné nabídky obdržíte za 333 korun první i druhé CD Les Gars d’en Bas, a to za nižší cenu, než kdy dříve bylo možné, a navíc i s podpisy všech v danou chvíli přítomných členů. Tím předejdete tomu, že byste snad v budoucnosti, až nám stará CD dojdou, zjistili, že jste si je zapomněli pořídit.

13€: premier ET notre deuxième CD, et ce pour un prix plus bas qu’ils ne le furent ! En plus de cela les CD seront signés par tous les membres, du moins par tous ceux présents au moment de le signer.

With this special offer, you can get our first and second CD for a very low price.

Počet odměn není omezen