Startovač - financování projektů

Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD - crowfunding kampaň

Podpořit - Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD

Nové CD s novým členem a hosty – krása! Un nouveau CD avec un nouveau membre et des invités – Oh! A new CD with a new member and guests – beautiful!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

222 Kč Nové / le nouveau / new CD Les Gars d’en Bas !

Za 222kč si můžete objednat to skvělé nové CD nahrané letos v Praze i za přítomnosti vzácných hostí, a to dokonce ještě dříve, než bude fyzicky existovat. Tím si zajistíte, že ho budete vlastnit dříve, než kdokoli jiný. A navíc kvůli tomu novému CD je vlastně celá tahle kampaň, žejo.

Notre tout nouvel opus enregistré cette même année à Prague et l’acheter avant même qu’il n’existe physiquement. Vous vous assurez par-là d’en devenir l’heureux propriétaire et ce avant tout le monde. Après tout c’est à cause de ce CD qu’on fait tout ça n’est-ce pas ?

Buy our new CD before it even exists!

Počet odměn není omezen