Startovač - financování projektů

Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD - crowfunding kampaň

Podpořit - Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD

Nové CD s novým členem a hosty – krása! Un nouveau CD avec un nouveau membre et des invités – Oh! A new CD with a new member and guests – beautiful!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

189 Kč 1. CD Les Gars d’en Bas

V rámci zvýhodněné nabídky obdržíte za 189 korun první CD Les Gars d’en Bas nahrané v Bretani roku 2013, a to za nižší cenu, než kdy dříve bylo možné, a navíc i s podpisy všech v danou chvíli přítomných členů.

Parmi nos offres, pour 7€50 vous recevrez notre premier CD enregistré en Bretagne en 2013, et ce pour un prix plus bas qu’il ne fut ! En plus de cela le CD sera signé par tous les membres, du moins par tous ceux présents au moment de le signer.

Our first CD for a very low price, signed by all the band members present at the moment. Soon, we will run out of these CD's!

Počet odměn není omezen