Startovač - financování projektů

Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD - crowfunding kampaň

Podpořit - Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD

Nové CD s novým členem a hosty – krása! Un nouveau CD avec un nouveau membre et des invités – Oh! A new CD with a new member and guests – beautiful!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

128 Kč Panáček se štrngnutím / A toast with a shot

Za 128 kč Vás člen Les Gars d’en Bas, kterého si zvolíte (bude-li právě přítomen), pozve na panáčka a přátelsky si s Vámi štrngne.

Pour 5€ un musicien de votre choix vous invite à boire un panák et à trinquer avec lui.

For 128 czk, a band member of your choice will invite you for a shot of spirit of your choice, drank with a friendly toast.

Počet odměn není omezen