Startovač - financování projektů

Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD - crowfunding kampaň

Podpořit - Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD

Nové CD s novým členem a hosty – krása! Un nouveau CD avec un nouveau membre et des invités – Oh! A new CD with a new member and guests – beautiful!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

79 Kč Pěkný sen / Un joli rêve / A beautiful dream

Pošlete-li nám 79, můžete si jednou nechat zdát o kterémkoli členovi (i bývalém) Les Gars d’en Bas nebo i o celé kapele. Téma snů je libovolné.

Si vous nous envoyez 3€, vous aurez le droit de rêver d’un des membres des Gars d’en Bas. Et même de tout le groupe si vous le souhaitez. Le sujet du rêve est à votre choix (non ce n’est pas une contrepèterie).

Send us 79 czk, and you can have a dream featuring one or more of our band's members.

Počet odměn není omezen