Startovač - financování projektů

Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD - crowfunding kampaň

Novinky - Les Gars d'en Bas - nové/nouvel/new CD

Nové CD s novým členem a hosty – krása! Un nouveau CD avec un nouveau membre et des invités – Oh! A new CD with a new member and guests – beautiful!

Hudba
Díky, drazí podporovatelé.

Překročili jsme metu naspořených patnácti tisíc korun, a proto vám podle úmluvy přidáváme k bicím, kontrabasu a kytaře další stopy. Teď už je Ultima Birretta skoro hotová. Ale pouze skoro. Však snad zanedlouho uvidíte, co v ní ještě chybí. Aktuální verzi si poslechněte zde.

Postupujeme do třetího kola! Nous passons à la troisième étape! Let's go to the third round!

Děkujeme za druhých 5000 korun. To už je dohromady 10000, a tak k bicím přidáváme i rytmickou kytaru a kontrabas. Poslouchejte zde na tajné podstránce naší kapelní stránky. A podporujte nás i nadále, protože příště (snad již brzy) bude na řadě klarinet a saxofon!

Merci pour ces 5000 autres couronnes, ça nous fait 10 000 en tout, nous pouvons donc ajouter la guitare et la contrebasse. Ecoutez la chanson sur une page cachée de notre site et continuez à nous soutenir car dans peu de temps, suivront la clarinette et le saxophone!

Thank you for those 5000 czk, it makes 10 000 in total so we can add guitar and bass. You can listen to the song on a hidden page of our website, keep on supporting us and in a while clarinet and saophone will follow!

Slibované bicí

Postupujeme do druhého kola!

Děkujeme za prvních 5000 korun. Za to Vám posíláme linku bicích, jak jsme slíbili, a dokonce v té lince je trochu slyšet i to ostatní, co pořádně přidáme, až vybereme deset, patnáct, dvacet a pětadvacet. Díky! A sdílejte nás a říkejte všem přátelům a kochejte se naším vzácným bubnovacím hostem.

We've reached 5000 crowns so here's the promised part of drums. Keep on donating if you want to hear the whole song!

Nous avons atteint 5000 couronnes donc voici la partie de batterie comme nous l'avions promis. Continuez à nous aider si vous voulez entendre la chanson en entière!