LehkéFantazijno_headline4_knihy16_9.png

Lehké fantazijno - antologie o ženské duši Knihy

Reprint 1. dílu fantastické antologie o tom, že žena je jedinečnou bytostí, v níž se zrcadlí otisky duší čtyř tvorů - lva, sovy, draka a labutě.

Lehké fantazijno - antologie o ženské duši

Vybráno47 650 Kč(119 %)

119 %
40 000 Kčpožadováno
47startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Lehké fantazijno - antologie o ženské duši

Žena je jedinečnou bytostí,ve které se zrcadlí otisky duší čtyř tvorů:

Žena je lvem, který s odvahou vstupuje do nových příležitostí, ale nepotřebuje si svou pozici vybojovat drápy.

Žena je sovou, která moudře a s nadhledem posuzuje situaci, ale nepotřebuje se na lidi dívat shora.

Žena je drakem, který nespoutaně čelí životním výzvám, ale nepotřebuje přitom ničit životy jiných.

Žena je labutí, která láskyplně opatruje své milované, ale nepotřebuje být přehnaně ochraňována.

O čem je naše kampaň?

Představujeme vám originální čtyřdílnou antologii, jež nemá v evropském regionu obdoby a jejíž barevné ladění, ilustrace našich předních výtvarníků a pečlivá ediční příprava z ní dělají skutečný literární skvost! Celou sérii zahajuje kniha Žena se lvem, symbol odpovídající tarotové kartě Síla. Stejně jako všechny ostatní knížky (Žena se sovou, Žena s drakem, Žena s labutí) obsahuje 13 povídek a 13 výkladových karet. Všechny knížky mají formát B6, šikovný do ruky a skladný, že se vejde i do menší kabelky či baťůžku, a pevnou vazbu. Navíc obsahují originální ilustrace z pera hradeckého výtvarníka Jaroslava Svobody a nesou obálky od naší přední ilustrátorky Jany Maffet Šouflové. Dohromady antologie přináší pestrou paletu příběhů v různých žánrech a možnost objevit autorky, o kterých byste se možná jinak nedozvěděli, ale které rozhodně mají světu co říci.

Autorky promlouvají ke čtenářům a čtenářkám také z doprovodné SADY VÝKLADOVÝCH KARET, nakreslených podle jejich podoby a nesoucích jeden z klíčových symbolů, jež vyjadřují i základní momenty na životní cestě člověka. Autorky se tak stávají průvodkyněmi v těžkých chvílích nejistoty a rozhodování, kdy se jich s pomocí přiloženého postupu mohou samy čtenářky ptát na radu. Každá žena tak v sobě může objevit odvážného lva, moudrou sovu, nespoutaného draka i laskavou labuť a stát se tak celistvou bytostí, která umí všechny tyto charakteristiky udržet v rovnováze.

Co přináší v životě element lva?
Odvážná žena, která dokáže zkrotit lva po svém boku, je zosobněním velké vnitřní síly. Má k dispozici skutečnou vášeň a moc. Motivací pro její konání je nezměrná odvaha a niterná touha, něco přirozeného, silného a instinktivního hluboko v ní. Je charismatická a nechybí jí osobní kouzlo. Pokouší se ke každé situaci přistupovat co nejoriginálnějším způsobem. Čiší z ní energie a nebojí se riskovat, protože hluboce věří, že i tam, kde v to jiní nedoufají, se květ rozvine do plné krásy. Je naplněna hlubokou vírou v sebe, vždyť překonala své staré obavy spojené s minulostí. Osedlala si lva na znamení, že ovládla síly své tvořivosti, které mají moc zkrotit zvíře (démony) skryté v nás. Jestliže jsou naše vnitřní síly oslabeny, nemůžeme „zevnitř vyzařovat", neovládáme svou vnitřní energii a nedokážeme ji tvořivým způsobem využít. Pokud ovšem uděláme odvážný krok a překročíme vlastní stín, odměnou nám je schopnost řídit vlastní osud, odolávat pokušení, vymoci si spravedlnost, cítit se sebevědomě a bezpečně, odhalit lsti druhých, udržet si naději, rozvíjet svá nadání a dosáhnout jednoty s celým světem.
Autorky Ženy se lvem:
Vilma Kadlečková, Karolína Francová, Lenona Štiblaríková, Dagmar Pirochová, Václava Molcarová, Miroslava Dvořáková, Lucie Lukačovičová, Dana Beranová, Zuzana Stožická, Jana Šouflová, Julie Nováková, Zuzana Hloušková, Hanina Veselá.

Co přináší v životě element sovy?
Žena se sovou je ta, jíž bylo svěřeno tajemství. Sova je noční čarodějka, symbolizuje hluboký vhled, moudrost a znalost. Má schopnost podívat se na svět z druhé strany a disponuje vysokou citlivostí. Sovy jsou spojovány s tajemstvím, soumrakem a magií. Mylně jsou ale dávány do souvislosti se zlem a neštěstím, protože je lidé považují za nositelky špatných zpráv, za předzvěst smrti a ztrát. Pravda je taková, že sova právě skrze vlastní temnotu umožňuje přístup k využití nejvyšší moudrosti. Dává jasné vidění, pomáhá postavit se čelem k věcem, které vyžadují naši pozornost. Zlepšuje intuici a schopnost „vidět“ věci, které normálně vidět nejsou, a odhalit souvislosti, které jiným unikají. S pomocí této pronikavé vnímavosti tedy během krátké chvíle můžeme odkrýt, jak se věci mají. Jasnost vnímání funguje jako vnitřní oáza, díky níž získáváme schopnost cestovat vyprahlou pustinou bez výživy a přísunu hmotné podpory z vnějšího světa. Žádá si to však osamění a také notnou dávku nezávislosti, často i vymanění z rodinných pout a přátelských vazeb.
Autorky Ženy se sovou:
Ludmila Vaňková, Iva Mrkvičková, Františka Vrbenská, Lívia Hlavačková, Blanka Jirušková, Jitka Ládrová, Věra Mertlíková, Daniela Kovářová, Miroslava Kvášová, Katarína Soyka, Martina Bellovičová, Kateřina Foltánková, Jana Rečková.

Co přináší v životě element draka?
Drak je mytickým tvorem, symbolem ohňového živlu a symbolem moci. Nepodléhá žádným dogmatům a pravidlům, jedná svobodně až nespoutaně. Nabývá neomezenou sílu, protože není svázán žádnými předsudky a hranicemi. Protože oplývá magickými silami, je považováni za učitele kouzel a dárce kouzelných mečů. Má schopnost chránit sebe
i svůj rod, v některých kulturách je dokonce vnímán jako ochránce života na zemi. Drak také přináší štěstí, proto je v mnoha legendách spojován s bohatstvím a majetkem. Pro svou nevyzpytatelnost a schopnost ovládat přírodní živly je ale také velmi nebezpečný. Navíc k jeho vlastnostem patří i soutěživost, ctižádost, popudlivost
a nesnášenlivost. Drak se může stát krvelačnou bestií, nástrojem ničení a chaosu. Pamatujme, že dračí energie je ohnivá, dokonale probuzená životní síla. Lze ji ovládnout jen čistou myslí, která dokonale ovládá bytí v přítomném okamžiku, bez hněvu a pochybností, bez záporných myšlenek a emocí. V boji s drakem jde především o moc zvítězit sám nad sebou, nad vlastním egem. Kdo totiž bojuje s drakem, bojuje v podstatě sám se sebou. Kdo se dokáže podívat drakovi do očí, dokáže se podívat do svého svědomí. Drak proniká myslí a duší a vynáší na světlo vzpomínky a přání, byť dlouho zapomenuté a dosud skryté, a osvobozuje je. Tak co, ustojíte pohled do dračích očí?
Autorky Ženy s drakem:
Petra Neomillnerová, Zuzana Koubková, Vendrula Brunhoferová, Kristina Haideingerová, Jela Abasová, Darth Zira, Dana Krejčová, Petra Slováková, Anna Šochová, Tereza Matoušková, Zuzana Droppová, Petra Machová, Edita Dufková.

Co přináší v životě element labutě?
Labuť symbolizuje princip lásky prodchnuté moudrostí a schopností lásku dávat a přijímat. K symbolu labutě patří půvab a vnitřní krása, nevinnost, věrnost, sebevědomí, porozumění symbolice snů, nahlížení do budoucnosti, radost, pochopení duchovního vývoje, rozvíjení intuice, věštění, laskavé jednání s druhými a odhodlanost splnit závazky, ale i vášeň a smyslnost (černá labuť). Později je také umělci (zejména básníky a hudebními skladateli) spojována se smrtí, resp. s něčím posledním, umírajícím, což vychází z domněnky, že labuť před smrtí zpívá. Žena s labutí jedná ve jménu nesobecké lásky, která si neklade nároky a podmínky. Umí si vytvářet vztahy mezi lidmi nebo vztah k Bohu, k věci, činnosti, k místu a vlasti, ke kulturním výdobytkům. Pro to, aby zůstal vztah oboustranný, udržuje rovnováhu mezi dáváním a braním. Lásku vysílat a přijímat je stejně příjemné, pokud se tak neděje, rychle odhalí, že se stala někde chyba, že jde jen o jednostranný vztah, kdy je cit neopětovaný (nešťastnou lásku), nebo o pouhou chtivost něco získat (moc, peníze, sexuální uspokojení). Ač se i v těchto případech používá slovo „láska“, dokáže to dobře rozlišovat a předejít tak iluzi, jejíž konfrontace s realitou je nesmírně zraňující. Lásku si totiž nelze vynutit, koupit ani přičarovat kouzelným nápojem.
Autorky Ženy s labutí:
Eva Hauserová, Zuzana Hartmanová, Sanča Fülle, Emma Surdu, Anna Olejárová, Lenka Hnízdilová, Veronika Salášková, Petra Štarková, Monika Kandriková, Dagmar Lachmanová, Kristýna Sněgoňová, Radmila Tomšů, Jana Plauchová.

Proč hovoříme hlavně o Ženě se lvem?

Mít naše knížky doma s možností se ke svým oblíbeným hrdinkám a hrdinům vracet, nacházet v příbězích nové pravdy a mít možnost najít v příbězích poučení i pro vlastní život jistě udělá radost každé čtenářce i čtenáři. Nejlépe fungují jako celek, ale k tomu jedna maličkost chybí - první díl se téměř vyprodal, ovšem zbylé tři to kvůli pandemii nestihly a zůstaly ve skladových zásobách. Jenom vy je teď můžete dostat zpátky do rukou těm, kterým bude pomáhat - k ženám - a pohromadě, protože díky vaší dobré vůli dáme Ženu se lvem dotisknout. Jedině tak se totiž naplní synergický efekt, který byl do antologie vtělen jejich tvůrkyněmi. Dovolte, aby ženy do svých životů vpustily elementy, jež je učiní celistvými a šťastnými: sílu, moudrost, svobodu a lásku!

Hledáte ideální dárek vášnivé čtenářce, kamarádce, mamince, sestře, dceři, spolužačce či sousedce?

Víte o ženě ve svém okolí, narozené ve znamení Lva, a nevíte čím ji obdarovat?

Nákupem některého z připravených balíčků získáte od jednoho po všechny čtyři svazky antologie, ale i jiné zajímavé dárky. Najděte si mezi nabízenými balíčky přesně ten pravý!

52 Autorek 52 Průvodkyň

52 Povídek 52 Pohledů

52 Rad 52 Řešení

52 Výkladových karet

52 týdnů v roce, kterým vás mohou jednotlivé příběhy doprovázet.

Proč podpořit právě náš projekt?

1) Antologie je profesionálně udělaná
Knihy prošly redakční a korektorskou úpravou, text je profesionálně zalomený a opatřený vkusnými grafickými prvky a ilustracemi. Každou povídku uvádí stručný medailonek autorky. Jednotlivé svazky jsou registrovány k ISBN prostřednictvím svého vydavatele, kterým je hradecké nakladatelství Fortna, sdružující kolem sebe nadšené lidi, ochotné poskytnout něco ze svého volného času a zkušeností pro dobrou věc.

2) Antologie má koncepci a myšlenku
Povídky jsou záměrně vybrané a vždy se vážou k charakteristice zvoleného mýtického zvířete - lva, sovy, draka a labutě. Za výběrem povídek stojí editorky Zuzana Hloušková, bohemistka a mnoholetá recenzentka pro server FantasyPlanet.cz, a Františka Vrbenská, knihovnice, esejistka a spisovatelka, členka Obce spisovatelů. Obě ženy možná dělí generační rozdíl, ale spojuje vášeň pro dobrý příběh a víra v kouzlo, které způsobuje svobodná fantazie v našich životech. 

3) Antologie není jen soubor čtyř knih
Jak praví stará poučka, celek netvoří jen souhrn jednotlivých částí, ale ještě má něco navíc - je to synergický efekt, který umocňuje spolupůsobení těchto částí. Náš projekt není jen o povídkách psaných ženami, je také o ženské soudržnosti, o předávání moudrosti prostřednictvím příběhů a o podpoře seberozvoje žen jako celistvých bytostí. Spolu s knihami přikládáme sadu speciálních výkladových karet, vycházejících z tarotu. Ženské figury na kartách jsou inspirovány podobou autorek a vyjadřují symbol, který je také laitmotivem jejich povídek.

 

A na závěr ještě jedna zajímavost...

Celou antologii (a potažmo i kampaň) zaštiťuje název Lehké fantazijno podle stejnojmenné umělecké fotografie hradeckého fotografa Jaroslava Plesara, který ji ještě ve stádiu zrodu celého projektu věnoval jedné z editorek, aby tak vyjádřil svou podporu. To byl impulz osudu, který jsme museli vyslyšet!

 

Vybráno47 650 Kč(119 %)

119 %
40 000 Kčpožadováno
47startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuZangadora

Odměny

250 KčOchutnávkový balíček se lvem

Oslovuje tě symbol odvahy a síly? Pro začátek uvítáš jen malou ochutnávku? Tady je! Balíček obsahuje první svazek antologie s názvem Žena se lvem, ke které přibalíme záložku s motivem z obálky, jejíž autorkou je naše přední výtvarnice Jana Maffet Šouflová. Stránku, kam dočteš, si tak založíš naprosto stylově! [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2017/03/Kniha_1_small.jpg"]Kniha+záložka[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a Slovenska prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveď adresu výdajového místa, kam si přeješ zásilku poslat.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 6/10

Odměna nedostupná

250 KčOchutnávkový balíček se sovou

Oslovuje tě symbol moudrosti a tajemství? Pro začátek uvítáš jen malou ochutnávku? Tady je! Balíček obsahuje druhý svazek antologie s názvem Žena se sovou, ke které přibalíme záložku s motivem z obálky, jejíž autorkou je naše přední výtvarnice Jana Maffet Šouflová. Stránku, kam dočteš, si tak založíš naprosto stylově! [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Darek_Sova_zalozka.png"]Obrázek knihy se záložkou[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a Slovenska prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveď adresu výdajového místa, kam si přeješ zásilku poslat.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 18/20

Odměna nedostupná

250 KčOchutnávkový balíček s drakem

Oslovuje tě symbol nespoutanosti a ohnivé energie? Pro začátek uvítáš jen malou ochutnávku? Tady je! Balíček obsahuje třetí svazek antologie s názvem Žena se drakem, ke které přibalíme záložku s motivem z obálky, jejíž autorkou je naše přední výtvarnice Jana Maffet Šouflová. Stránku, kam dočteš, si tak založíš naprosto stylově! Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a Slovenska prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveď adresu výdajového místa, kam si přeješ zásilku poslat.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 17/20

Odměna nedostupná

250 KčOchutnávkový balíček s labutí

Oslovuje tě symbol krásy a láskyplné péče? Pro začátek uvítáš jen malou ochutnávku? Tady je! Balíček obsahuje čtvrtý svazek antologie s názvem Žena s labutí, ke které přibalíme záložku s motivem z obálky, jejíž autorkou je naše přední výtvarnice Jana Maffet Šouflová. Stránku, kam dočteš, si tak založíš naprosto stylově! [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Darek_Labut_zalozka.png"]Obrázek knihy se záložkou[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a Slovenska prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveď adresu výdajového místa, kam si přeješ zásilku poslat.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 18/20

Odměna nedostupná

300 KčBalíček pro psavce

Hledáš v naší antologii inspiraci, jak napsat a vydat vlastní povídku? Nabízíme možnost zveřejnění tvého díla v rámci platformy e-Čítárna, které provozuje naše nakladatelství. Povídku edičně připravíme a opatříme ilustrací.

Očekávané doručení odměny: srpen 2021

Počet dostupných odměn: 18/20

Odměna nedostupná

350 KčBalíček pro Hradečáky

Jsi z Hradce Králové a okolí? Myšlenka antologie se ti líbí, případně chceš podpořit restart místního nakladatelství, přestože o samotné knihy či e-booky zájem nemáš, ale uvítáš jinou alternativu kulturního vyžití? Nabízíme bonus, který ti zaručí bezplatný vstup na jakoukoliv akci konanou v ClubCafé Pessoa, a to na dobu 12 měsíců. Můžeš si ho vyzdvihnout přímo tam, nebo ho zašleme na adresu. Užij si příjemné prostředí café&books v portugalském stylu! [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_hradecaci.jpg"]Obrázek[/URL]

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 7/10

Odměna nedostupná

400 KčBalíček pro internauty

Dáváš přednost čtečce před fyzickými knihami a už se vidíš, jak si některý z dílů antologie pohodlně otevřeš někde na pláži nebo ve vlaku? Pak je tato odměna přímo pro tebe! E-booky všech 4 svazků antologie poskytneme ve formátech pdf, epub a mobi.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

500 KčLví dar

Myšlenka antologie se ti natolik líbí, že chceš podpořit dotisk prvního svazku, přestože o samotné knihy či e-booky zájem nemáš. Moc děkujeme, jsi pravé lví srdce! Pošleme ti na památku děkovný certifikát s motivem obálky Ženy se lvem, s vlastnoručním podpisem její autorky, naší přední výtvarnice Jany Maffet Šouflové. [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_lvidar.jpg"]Obrázek[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a Slovenska prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveď adresu výdajového místa, kam si přeješ zásilku poslat.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 0/3

Odměna nedostupná

650 KčGurmánský balíček

Ženu se lvem už máš a teď je na čase doplnit si knihovničku i o další svazky, aby bylo menu z naší antologie kompletní? To je správný gurmánský přístup! Balíček obsahuje zbylé 3 svazky: Ženu se sovou, Ženu s drakem a Ženu s labutí. Můžeš se těšit na skutečnou literární hostinu! [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_gurmansky.jpg"]Obrázek[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a Slovenska prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveď adresu výdajového místa, kam si přeješ zásilku poslat.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 10/15

Odměna nedostupná

850 KčČtenářský balíček

Uvítáš ucelený komplet, který jedině tak může umocnit své pozitivní působení synergickým efektem? Balíček obsahuje všechny 4 svazky antologie: Ženu se lvem, Ženu se sovou, Ženu s drakem a Ženu s labutí, k nimž ještě přibalíme záložku s motivem z obálek. Navíc si budeš moci složit celou sadu výkladových karet a s pomocí našeho jednoduchého návodu se autorek ptát na radu v těžkých chvílích či před rozhodnutím na životní křižovatce. [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_ctenarsky.jpg"]Obrázek[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a SR prostřednictvím Zásilkovny.

Očekávané doručení odměny: červenec 2021

Počet dostupných odměn: 11/20

Odměna nedostupná

950 KčBalíček s překvapením

Máš rád/a překvapení? Balíček obsahuje všechny 4 svazky antologie: Ženu se lvem, Ženu se sovou, Ženu s drakem a Ženu s labutí, k nimž ještě přibalíme jednu knížku z produkce Nakladatelství Fortna. Jako garážové nakladatelství se věnujeme výrobě knížek s vášní a každá nese osobitý styl. Ač formátem neveliké, přesto čiší originalitou a často také břitkým humorem, který ti zpříjemní chvíle na cestách, v čekárně nebo před spaním. [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_prekvapeni.jpg"]Obrázek[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a SR prostřednictvím Zásilkovny.

Očekávané doručení odměny: červenec 2021

Počet dostupných odměn: 8/10

Odměna nedostupná

1 000 KčNarozeninový balíček

Přemýšlíš, čím obdarovat kamarádku, manželku, maminku, sestru, dceru či spolužačku? Tady máš řešení! Balíček obsahuje všechny 4 svazky antologie: Ženu se lvem, Ženu se sovou, Ženu s drakem a Ženu s labutí, k nimž ještě přibalíme nádherný šperk - přívěsek s motivem Lva. Ideální dárek pro ženy narozené v tomto znamení! [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_narozeninovy.jpg"]Obrázek[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a SR prostřednictvím Zásilkovny.

Očekávané doručení odměny: červenec 2021

Počet dostupných odměn: 3/5

Odměna nedostupná

1 200 KčPamětní balíček

Preferuješ něco, co má trvalou hodnotu i přes hranici času? Balíček obsahuje všechny 4 svazky antologie: Ženu se lvem, Ženu se sovou, Ženu s drakem a Ženu s labutí, k nimž ještě přibalíme pamětní minci Čechie z dílny unikátní řady Mojemincovna.cz. Alegorická postava Čechie jako ochránkyně českých zemí bývá tradičně vyobrazována jako žena s mečem v ruce a doprovázená bílým lvem. Mince je zušlechtěná ryzím zlatem 999/1000 a je opatřena certifikátem autentičnosti. [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_pametni.jpg"]Obrázek[/URL]

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 1/2

Odměna nedostupná

1 500 KčSběratelský balíček

Toužíš po naprosté sběratelské lahůdce? Balíček obsahuje všechny 4 svazky antologie: Ženu se lvem, Ženu se sovou, Ženu s drakem a Ženu s labutí, podepsané většinou z 52 autorek, které se nejen zúčastnily křtů knih nebo se aktivně věnují další literární tvorbě, ale i těch, jejich podpis se už nikdy (bohužel) získat nedá. Tohle si žádný vášnivý sběratel ujít nedá! [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Darek_knihy-s-podpisy.jpg"]Obrázek[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a SR prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveďte adresu výdajového místa.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 2/5

Odměna nedostupná

2 000 KčSkvostný dar

Myšlenka antologie se ti natolik líbí, že chceš podpořit náš projekt, přestože o samotné knihy či e-booky zájem nemáš? Moc děkujeme, jsi skvělý člověk! Pošleme ti na památku sadu děkovných certifikátů s motivy obálek, s vlastnoručním podpisem jejich autorky, naší přední výtvarnice Jany Maffet Šouflové. [URL="https://efortna.cz/wdp/wp-content/uploads/2021/06/Balicek_skvostnydar.jpg"]Obrázek[/URL] Balíček je vč. poštovného v rámci ČR a Slovenska. Přednostní zasílání prostřednictvím Zásilkovny. Prosím, uveďte adresu výdajového místa, kam si přejete zásilku poslat.

Očekávané doručení odměny: červen 2021

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná