Kushiko Book - crowfunding kampaň

Podpořit - Kushiko Book

Bavte se originálním způsobem a složte si zajímavou dekoraci. Každý si přijde na své.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Děkujeme!

Líbí se mi vaše kniha a tímto bych vás chtěl podpořit. Za to obdržím děkovný dopis podepsaný autory. Zároveň obdržím na mail manuál s návodem, jak si vyrobit knihu ručně doma.

Počet odměn není omezen