Kubinstadt almanach 2017/2018 - crowfunding kampaň

Kubinstadt almanach 2017/2018

Nový sborník současné tvorby Kubinstadtu ve formě dvojčísla 2017/2018

Knihy
Kubinstadt almanach 2017/2018

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Nový almanach!
Právě vychází!
Jedinečná bibliofilie umělců z Kubinstadtu.
Dvojčíslo 2017/2018 v jedné knize.
Plnobarevných 168 stran na matném křídovém papíře.

Nový sborník ve formě dvojčísla 2017/2018 bude křtěn 13. 4. 2018, v v 18:00 v Knihovně Karla Hynka Máchy.

Cílem publikačního projektu Andere Seite Studia a ASSociace Kubinstadt, z. s. je jednoroční periodikum, ve  kterém dochází k propojení severočeských tvůrců. Pojícím momentem, a zároveň momentem jenž zavdal vzniku prvotní myšlenky sborníku,je spřízněnost s kubinovským géniem.  Kmenovými autory jsou umělci sdružení v litoměřickém spolku ASSociace Kubinstadt, z. s.

Rozšiřujeme okruh tvůrců o nové autory. Také téma se otevírá více aktuálním problémům, týkající se celé společnosti. Vybrané práce se prolnou v nízkonákladovém knižním tvaru. Výsledkem bude  publikace představující jakýsi dialog mezi minulou a současnou tvorbu umělců a literátů s těžištěm v regionu, a také připomenutí významných osobností s vazbou na Litoměřice. V rámci vydání jednotlivých ročníků almanachu pořádáme slavnostní křest knihy a zároveň k tomu zahajujeme  ve spolupráci s litoměřickou knihovnou Karla Hynka Máchy výstavu pro tvůrce, kteří v knize publikují.

První ročník je téměř rozebrán. Zbývají 3 výtisky. Druhý ročník almanachu je téměř zcela rozebrán (zbývá jeden kus). Poslední výtisky naleznete mezi letošními odměnami.

Projekt byl realizován díky podpoře lidí, kteří (si předplatili sborník přes portál Startovac.cz, díky finančním darům města Litoměřic, Associace Kubinstadt, z. s. a laskavého dárce pana Kučery. Pro zájemce, kteří knihu neviděli je možnost si ji vypůjčit v litoměřické knihovně K. H. Máchy.

Letos nás podpořila nadace Agosto Foundation, částkou 40 000, ze které zrealizujeme plnobarevný tisk na 168 stranách.  Nyní se snažíme najít další způsob dofinancování přípravných prací (redakce, sazby, grafiky, ilustrací...) této bohulibé kulturní aktivity, která v tuto chvíli čítá několik set hodin dobrovolné práce. Líbí se vám tato aktivita? Podpořte náš projekt objednáním si nového dvojčísla Kubinstadt almanachu 2017/2018.

V současné době připravuje Associace Kubinstadt, z.s. také webové stránky, kde budou mimo jiné i ukázky z realizovaných výstavních a publikačních projektů k nahlédnutí širší veřejnosti. Chceme na webové platformě mj. Obohatit a zkoncentrovat informační zdroje o kulturních a výtvarných aktivitách v regionu.

Koncepce

Prvotním konceptem almanachu Kubinstadt bylo vytvoření knižní platformy pro prezentaci současného umění se zaměřením na výtvarnou a literární scénu v rámci litoměřické oblasti. Rádi bychom prostřednictvím almanachu podrobněji zmapovali místní kvalitní uměleckou scénu. O významu tohoto projektu svědčí i skutečnost, že si jej  do svých sbírek vyžádal i  Archiv národního  písemnictví  v Praze. Naším záměrem je zvýšit obsahový rozsah, a také náklad publikace.  Vše závisí na získané finanční  částce.  Základní  představa  pro  pokrytí  nákladů dvojčísla  se pohybuje od 60 do 80 tisíc Kč. Od Agosto foundation jsme obdrželi finanční podporu 40 000 Kč (za což jsme nesmírně vděčni). Vyzýváme a prosíme tímto mecenáše a podporovatele současného umění literatury o pomoc s financováním tohoto vydavatelského počinu.Co si o tomto projektu myslíte?