Kreslené filmy z dějin filosofie Evropy - crowfunding kampaň

Kreslené filmy z dějin filosofie Evropy

Krátké vzdělávací filmy pro děti o inspirativních myšlenkách z dějin Evropy .

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

       Chtěl bych vytvořit krátký kreslený film  z řeckých dějin o příběhu vládce Athén Peisistratosovi / 6.st. př.n.l. /, ve formě podobné jako je výše uvedený film o Zenonovi z Kitie.

        Příběh o Peisistratosovi je  zajímavý příběh v tom, jak spolupráce lidí dokázala z Athén vytvořit námořní velmoc. Mohli si tehdy  rozdělit mezi sebe peníze ze stříbrných dolů, ale použili je na společný projekt vybudování přístavu.  Příběhy dříve byly známe z výuky latiny a předávaly zajímavé morální zkušenosti.

       Za vybrané peníze bych chtěl dokončit film , z obrázků vytvořit i komiks,  který bych také  volně nabízel při našem pouličním uměleckém projektu.  

      Krátké filmy jsem původně kreslil pro své děti a  později pro  pouliční umělecký   projekt .  V pouličním projektu, na kterém spolupracuji s dcerou , se lidé seznamují s inspirativními myšlenkami, ale  také i vzájemně. 

     Ukázky prvních dílů / kreslil jsem je nejprve pro své děti/   ,    , úvod k aktuálnímu tématu projektu věnovanému dílu J.A. Komenského   Labyrint světa  a Ráj srdce  .  Toto video je promítáno v průběhu pouličního uměleckého projektu Vzkaz.cz / Speak.eu/  při kterém mohou lidé vytvářet  umělecká díla 

hlava menší.jpg

Hlava5 menší.jpg

 

 , 

 

 .  Díla  jsou pak vystavena v galerii Esthete. Vzniklé filmy jsou uveřejněny na stránkách našeho spolku Sděleni a volně poskytnuty zájemcům o jejich využití.

Co si o tomto projektu myslíte?