Kreatívna Euro Škola - crowfunding kampaň

Kreatívna Euro Škola

Podporte našu víziu virtuálnej školy. Vaše príspevky použijeme na techniku a pomôcky, aby sme mohli všetkým prinášať kvalitný obsah on line kurzov.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

 Učenie vnímame ako nikdy nekončiaci proces!  

Fyzický priestor  je nám už tesný :-). A tak sme si po 14 rokoch práce v teréne zbalili batôžtek, založili občianske združenie a vybrali sme sa do SVETA. Toho VIRTUÁLNEHO.

Založili sme online školu, ktorú sme nazvali Kreatívna Euro Škola. Tento projekt si dal za cieľ vytvoriť priestor pre všetkých Vás, ktorí ste zistili, že absolvovaním klasickej strednej, či vysokej školy  sa napriek snahe neviete uplatniť na trhu práce.  Prípadne  celé roky pracujete pre zamestnávateľa  len preto, že potrebujete platiť účty, hoci Vás práca  totálne nebaví a vyčerpáva? Škola je určená všetkým Vám, ktorí ste zistili, že sa chcete postaviť na svoje nohy a pracovať pre seba, ale nemáte dostatok správnych informácií a zručností pre život v dnešnej realite modernej doby. Je určená všetkým Vám,  ktorí ste svoj talent už objavili, len ho neviete premeniť na zdroj príjmov a chápete osobný rozvoj ako svoju veľkú výzvu na život, ktorý bude splnením Vašich snov.

NÁŠ CIEĽ je ZAPOJIŤ VÁS do tímovej HRY cez KREATIVITU a NÁPADY.   Vytvorili sme preto virtuálne triedy rôzne tematicky a obsahovo zamerané. Každý si iste nájde tú svoju oblasť a ak nie, dotvoríme ďalšie triedy šité na mieru.

 Poznáte HRU "Málo nás, málo nás? Poďte všetci medzi nás?" Alebo MALA KOPA PÝTA VIAC? Každá HRA však niečo stojí. A my chceme čo najskôr NAPLNIŤ OBSAHOM JEDNOTLIVÉ TRIEDY!  VIEME, ČO CHCEME! 

Ale potrebujeme Vašu pomoc! :-), aby sme mohli:

1. Naplniť kvalitným obsahom (pred)pripravené triedy. Prioritne triedu KEŠu, ktorá je zameraná na tzv. finančnú gramotnosť (tá sa v klasických školách  nevyučuje)

2.  Rozšíriť náš pracovný tím o ďalších odborníkov.

2. Upútať pozornosť príkladmi dobrej praxe, ktoré sme už na stránku Kreatívnej Euro Školy uviedli vlastnými silami a Rozšíriť myšlienku do celého sveta :-) 

 3. Prijať medzi nás všetkých, ktorým sa nápad a vízia páči "ako študentov"

4. Mentorovať tých, ktorí sa chcú pridať medzi  ľudí, ktorí idú za svojimi snami, napriek tomu, že im osud nedoprial, či ľudia podcenili :-).

5. Nájsť nových "triednych učiteľov", ktorí sa pridajú k tvorbe kreatívnej výuky.

6. Vybudovať nové poschodie a ďalšie triedy tak, aby si každý našiel svoj vlastný kreatívny svet a podporil svoj potenciál. 

 

Komu je "škola" určená? 

Kreatívna Euro Škola už má pevné základy. Je totiž postavená na pilieroch kreativity a tímovej spolupráce, ako aj  finančnej i informačnej gramotnosti. Prostredníctvom vytvorených virtuálnych tried  je určená širokej verejnosti akéhokoľvek veku, pohlavia, národnosti, vzdelania, profesie, zručnosti, či talentu.

na startovac.jpg

 Milujeme HRU! Hravosť, vďaka ktorej je možné získať životný nadhľad, nové možnosti sebarealizácie, nové poznanie a možno nové zdroje Vašich príjmov vďaka Vášmu talentu. Hru dopĺňame VTIPOM, ktorý je soľou a miernou SATIROU, ktorá je korením života.

Nepatríme však medzi tých, ktorí len čakajú na pomoc iných! Pozrite sa, čo sa nám v priebehu jedného roka našimi silami už podarilo vybudovať.

Podchytili sme deti základnej školy. Dali sme priestor mladým slečnám, ktoré majú talent na komunikáciu a reči. Uplatňujú sa u nás ako šikovné redaktorky, ktoré sa na rozdiel od nás, cítia ako doma vo svete youtuberov. Už vo svojich 13 rokoch majú vlastné sny, ktoré sme pomohli pretaviť aj formou  vlastného projektu Bronky, ktorá sa tak stala triednou učiteľkou prípravky.  

Čerstvý stredoškolák Dávid v klasickom školstve strpel výuku v lukratívnej oblasti informačných technológií. Programátor z neho ale nebude. Jeho srdce ho potiahlo do sveta športu a dnes sa realizuje ako fitness tréner a výživový poradca.  Preto sme z neho urobili v našej KEŠ telocvikára. Vyzerá dobre, však?

Patríte do generácie, ktorá si nie veľmi tyká s informačnou dobou? Naša škola chce byť nápomocná i nám dospelákom. Zatiaľ sa nám podarilo v krátkom čase spustiť dve triedy - triedu ďatľov a triedu lídrov. No pripravujeme omnoho viac! Stále je totiž mnoho z nás, ktorí majú problém zorientovať sa v tejto rýchlej dobe, vo virtuálnom svete tak, aby si dokázali vytvoriť pasívne príjmy formou online podnikania s využitím kreatívneho potenciálu, ktorý drieme v každom z nás. 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí do našich tried, ktoré postupne začíname otvárať, do našej knižnice, ako i do našej klubovne, kde nás poteší Váš diskusný príspevok, či názor na témy, ktoré uvádzame postupne do éteru. 

pripravka.png tvorive dielne.pngputnici.png tireda lidrov.png 

telocvicna.png jedalen.png

kniznica.png

 

Veríme, že naša škola sa postupne zaplní nielen študentmi, ale aj priateľmi, či spriaznenými dušami, ktorí nám pomôžu dobudovať ďalšie poschodia tohto virtuálneho kreatívneho prostredia s troškou vtipu a humoru, či jednoducho kreatívneho uvoľnenia. To bola  malá ukážka toho, čo sme zatiaľ vlastnými silami vytvorili.

 IMG_3928.png

Ukážka publikácií, ktoré môžete získať vo fyzickej podobe a prelistovať si ich v našej knižnici v elektronickej podobe.

 Vízia je krásna a veľká, no na jej realizáciu potrebujeme ľudí, priestory a technické zabezpečenie, odkiaľ celú IDEU môžeme viesť a koordinovať, kde môžeme natáčať videa, kde sa môžeme stretávať a diskutovať s ľuďmi, ktorí chcú ísť za svojimi vlastnými snami pod strechou KEŠ.

A keďže náš "keš" došiel, peňaženka zazývala prázdnotou a už sme rozbili i hlinené prasiatko, aby sme tento priestor obsahovo dotvorili pre širokú verejnosť, potrebujeme VAŠU POMOC.

Na čo teda prispievate?

Finančné míľniky:

3000 €       Zaplatí se technika (kvalitnejšia kamera a programy na tvorbu videí) + tvorba prvých dvoch čísiel časopisu KEŠáčik zameraných na informácie o peniazoch, odkiaľ sa berú, čo je cash-flow, o možnostiach získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov, dotácií  prezentácia donorov a podobne  (jeho grafika, korekcie, úprava). Vyhlásenie súťaže o  tvorbu loga pre časopis spojená s odmenou. (zapojené a určené deťom ZŠ a SŠ).

do 6000 €     Tvorba kurzu finančnej gramotnosti pre študentov a ich  rodičov, produkcia a  postprodukcia (spracovanie videí, strih, titulky a pod.) - trieda KEŠu.   + Príprava a tvorba krátkych videí v spolupráci s deťmi a mládežou na tému "AKO NA TO" (trieda Tvorivá dielňa).                      

do 8000 €     Finančné prostriedky použité na prenájom vhodných priestorov a ďalšie prevádzkové náklady (energie, telefóny, propagácia) nevyhnutné na prípravu a natáčanie jednotlivých kurzov, vstupov, školských hlášok a podobne. Priestory budú určené i na fyzické stretávania sa s talentmi, so študentmi, s rodičmi, s pedagógmi a ďalšími osobnosťami alternatívneho vzdelávania v rámci informačných seminárov a programov, workshopov a tvorivých dielní a pod. pre získanie nových podnetov i  nápadov rozvoja Kreatívnej Euro Školy následne premietnutej do virtuálneho sveta. 

do 10 000 €  Príprava, tvorba a technické spracovanie ďalšieho kurzu.  Pomocná ruka a informačné školenia, naše know-how odovzdávané cieľovej skupine na prípravu vlastných projektov talentovanej mládeže, rodičov a učiteľov. (trieda Externistov).

nad 10 000 €   Natáčanie živých seminárov, úhrady nákladov spojených s diskusiami v TV štúdiách. Vytvorenie tzv. triedy vyššieho stupňa ( pod pracovným názvom AULA).

Všetkým fanúšikom a prispievateľom v mene všetkých objavených talentov, ktoré môžeme týmto projektom podporiť našou činnosťou k ich osobnému úspechu ĎAKUJEME! :)

Co si o tomto projektu myslíte?