Startovač - financování projektů

KOSTLIVEC VE SKŘÍNI - crowfunding kampaň

Podpořit - KOSTLIVEC VE SKŘÍNI

Nebojte se kostlivců ve svých skříních, uložte jej i do své knihovny! Prozaicko-poetická sbírka inspirovaná životem, se kterým se potýká nejen autorka

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

150 Kč RUČNĚ PSANÁ BÁSEŇ

Ve chvíli, kdy se rozhodnete můj projekt podpořit vlastně "jen tak", si říkám, že by bylo na místě, aby Vám ode mne alespoň něco symbolického kromě poděkování a vděku přišlo. Rozhodla jsem se tedy děkovat způsobem, který je mi blízký - vlastnoručně psaná báseň dle přání. Včetně garantované jistoty, že bude navždycky originální a jen Vaše - nikde jinde nebude publikována. V případě této odměny nezapomeňte uvést adresu :-)

Počet odměn není omezen