Startovač - financování projektů

KOSTLIVEC VE SKŘÍNI - crowfunding kampaň

Podpořit - KOSTLIVEC VE SKŘÍNI

Nebojte se kostlivců ve svých skříních, uložte jej i do své knihovny! Prozaicko-poetická sbírka inspirovaná životem, se kterým se potýká nejen autorka

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč VÝTISK KNIHY+RUČNĚ PSANÁ BÁSEŇ

Pokud se najdou tací, kteří ve své peněžence najdou pro mou knihu 500.-Kč, obdrží nejen výtisk knihy s poděkováním, ale také ručně psanou báseň dle přání.

Počet odměn není omezen