Startovač - financování projektů

KOSTLIVEC VE SKŘÍNI - crowfunding kampaň

Podpořit - KOSTLIVEC VE SKŘÍNI

Nebojte se kostlivců ve svých skříních, uložte jej i do své knihovny! Prozaicko-poetická sbírka inspirovaná životem, se kterým se potýká nejen autorka

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč VÝTISK KNIHY - OSOBNÍ PŘEDÁNÍ

Podporovat, projevit zájem, být štědrý, znamená v dnešní době hodně. A vůbec to není samozřejmostí. Proto jsem se rozhodla věnovat těm, kteří přispějí částkou 300,- (a vyšší :-)) svou knihu včetně velkého poděkování uvnitř knihy. Osobní předání Praha (Dejvice, Anděl) a Plzeň.

Počet odměn není omezen