KOSTLIVEC VE SKŘÍNI - crowfunding kampaň

KOSTLIVEC VE SKŘÍNI

Nebojte se kostlivců ve svých skříních, uložte jej i do své knihovny! Prozaicko-poetická sbírka inspirovaná životem, se kterým se potýká nejen autorka

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

"Proč mít kostlivce pouze ve skříni, když jej můžete mít i v knihovně?"

Jednotlivé útvary v této knize, kterou jsem zpracovala během jednoho roku, jsou odrazem skutečných příběhů - skutečných lidí, skutečných emocí. 

Obsah knihy je tvořen básněmi - spíše lyrického charakteru, a novelami, které spadají spíše do epiky, ačkoliv se mnohdy tyto dva literární druhy prolínají. Útvary na sebe žádným způsobem nenavazují, nesou pouze společné téma - tedy pomyslného kostlivce ve skříni, který je metaforou pro něco, co ukrýváme a nosíme uvnitř sebe. 

Stejně jako metaforický název díla je tvořen koncept celé knihy. Hlavní myšlenky zejména prozaických částí jsou zahaleny do dvou a více smyslů. Z tohoto důvodu doporučuji pozvolné čtení, i když věřím, že se najdou čtenáři, kteří by byli schopni knihu "zhltnout" za jeden večer. 

Malou ukázku několika povídek, které kniha obsahuje, můžete nalézt na adrese: https://www.jine-knihy.cz/kniha/ty . Její stažení je zcela bezplatné. Věřím, že i tato drobná ukázka Vám přiblíží povahu celé knihy - styl, jazyk, a hlavně střípky myšlenek, které zformovaly její obsah. 

V současné chvíli bylo pořízeno pouze jen několik vzorových výtisků, které byly použity pro potřeby videa. Pevně doufám, že si Kostlivec ve skříni získá čestné místo i uvnitř Vaší knihovny, tedy, že mu bude umožněno se rozrůst. 

Děkuji mnohokrát za podporu,

Vaše M. 

Co si o tomto projektu myslíte?