Konzervace praporu SDH Stašov z roku 1897 - crowfunding kampaň

Konzervace praporu SDH Stašov z roku 1897

Oprava a konzervace 118 let starého praporu a pořízení nového praporu Sboru dobrovoných hasičů Stašov.

Ostatní
Konzervace praporu SDH Stašov z roku 1897

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Sbor dobrovolných hasičů ve Stašově (dříve Dittersbachu) byl založen v roce 1885 a letos slaví 130. výročí založení sboru. Nejstarší dochovanou památkou je prapor sboru starý 118 let, který byl a je ukryt v místním kostele a přečkal zde i po vysídlení sudetských němců v roce 1945 a následné likvividaci všeho německého. 

Prapor si zcela jistě zaslouží opravu, zakonzervování a vhodné uložení, aby se dochoval ve své kráse i pro další generace místních hasičů.

Věříme, že se podaří vybrat větší než požadovaná částka a budeme moci nechat vytvořit nový prapor sboru se zachováním motivů z původního praporu (rozpočet na konzervaci je požadovaných 10.500 Kč, rozpočet na nový prapor je dalších 60.000 Kč a přepokládá se spoluúčast z pokladny sboru).

Bohužel roční rozpočet sboru bývá cca 30.000 Kč, tj. většinou výtěžek ze sběrů a kulturních akcí a tyto prostředky jsou zpět používané na dětské a sportovní akce sboru, takže prostředky samotného sboru jsou značně omezené.

Popis praporu:

Oboustranný prapor o rozměrech 115 x 170 cm, připevněný na žerď pomocí hřebů. Po obvodu je lemován dracounovými třásněmi.
Avers praporu je zhotovený z červeného hedvábí. Je zdobený centrálním motivem Sv. Floriána. Pod i nad centrálním motivem jsou nápisy (německy “Dobrovolní hasiči” Dittersbach 1897), v pravém dolním rohu je rovněž nápis (poděkování).
Revers praporu je zhotovený z červeného materiálu, je zdobený centrálním motivem (hasičské symboly) a nápisy (Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr”  v překladu:  “Bohu ke cti, bližnímu na ochranu”). Tato strana praporu byla již dříve opravována našitím pásů červeného materiálu po obvodu.

Není možné ignorovat minulost, ať už je jakákoliv, říká se: "Neporozumí přítomnosti, kdo nezná svoji minulost", proto si musíme minulost připomínat, poučit se z ní a vážit si dochovaných památek a uchovávat je i pro příští generace. Příští generace hasičů, občanů, čechů ale i sudetských němců, prostě všech lidiček, kterým není lhostejná historie a není jim lhostejné, jak se s věcmi z minula zachází.

Děkujeme všem, kdo přispěli nebo přispějí na náš projekt, věříme, že společně dosáhneme nejenom konzervace původního praporu, ale že se Vám budeme moci představit i s novým praporem.

Co si o tomto projektu myslíte?