Startovač - financování projektů

KONĚ A KONÍČCI z edice Tajemství kresby - crowfunding kampaň

Startéři - KONĚ A KONÍČCI z edice Tajemství kresby

Pomozte mě s vydáním nové knihy pro všechny výtvarníky a milovníky koní. Skvělá kniha, která pomáhá a učí. Stovky krásných ilustrací.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.