Kompost na to! - crowfunding kampaň

Kompost na to!

150 kg. Toľko kompostovateľného odpadu vzniká v bratislavskej Starej tržnici denne. Vďaka kompostéru však nemusí skončiť v zmesovom odpade. Pomôžete?

Ostatní
Kompost na to!

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

150 kg kompostovateľného odpadu denne vzniká v bratislavskej Starej tržnici. Vďaka kompostéru by nemusel končiť v zmesovom odpade, ale byť zužitkovaný ďalej. Elektrický kompostér, ktorý vyhovuje naším podmienkam, však nie je lacná vec a preto by sme vás radi požiadali o pomoc pri jeho zriadení.

Prečo?

V Starej tržnici sa snažíme byť vo všetkých ohľadoch čo najviac "zero waste". Nejde nám len o nejaké módne označenie, máme za to, že správať sa v čo najväčšej možnej miere ohľaduplne k svojmu okoliu je naozaj cesta, ako robiť tento svet lepším.

Čo sme už urobili?

Aby to nevyzeralo, že máme len plané reči, krokov smerom k "zelenému fungovanie" už sme urobili viacero. Už pred dvomi rokmi sme na našom pravidelnom mesačnom podujatí Street Food Park zaviedli tzv. recyklačné stanice, kde ohľadne správneho triedenia odpadu návštevníkov aj okolidúcich inštruuje zaškolený personál. Všetok riad, ktorý sa na podujatí používa, je kompostovateľný, či už ide o poháre alebo misky, taniere, príbory... Vo všetkých prevádzkach, ktoré v tržnici fungujú, sme namiesto jednorazových plastových pohárov zaviedli zálohované poháre na opakované použitie. V jednom z priestorov tržnice vzniklo adopčné centrum pre rastliny - tzv. Oáza, kde vytvárame niečo ako interiérový skleník. Na trhoch ľuďom ponúkame možnosť kúpiť si látkové nákupné tašky rôznych rozmerov, aby sme eliminovali používanie tých plastových. Časť z ponúkaných tašiek je priamo vyrobená recykláciou z používaných materiálov. Rovnako sa k zodpovednému prístupu snažíme čo najviac viesť aj externých organizátorov, ktorí u nás usporadúvajú svoje podujatia.

Ďalším krokom bude práve kompostér, nad ktorého zriadením uvažujeme už niekoľko rokov. Zatiaľ sa nám podarilo získať predbežný súhlas od jedného potenciálneho partnera na udelenie dotácie na nákup, no ide o nižšiu sumu, ktorá predstavuje iba asi 20% celkových nákladov. Okrem samotného kompostéra budeme mať totiž aj ďalšie náklady s nákupom drtičky odpadov a inštaláciou vhodnej vzduchotechniky v priestore. Spolu predstavujú náklady na zriadenie funkčnej kompostárne až okolo 50 000 €.

 

Čo bude kompostér spracovávať?

Okrem spracovania odpadu vznikajúceho priamo v Starej tržnici (či už z prevádzok alebo podujatí, ktoré sa tu konajú) plánujeme kompostér využiť aj v rámci starostlivosti o okolie tržnice. Napríklad na jeseň bude možné kompostovať lístie padajúce zo stromov na námestí pred tržnicou. Nevylučujeme tiež možnosť poskytnúť služby kompostéra návštevníkom Starej tržnice, napríklad počas sobotných potravinových trhov či ďalším prevádzkam v okolí. Tu však užitočnosť kompostéra nekončí. Jeho potenciál tkvie aj v osvetovej činnosti, vzdelávaní verejnosti o problematicke kompostovania a spracovania odpadov.

Na čo presne prispejem?

Elektrický kompostér GREENGOOD 50

° efektivne rozkladá všetky nebezpečné patógenne látky

° spracuje surové aj varené zvyšky jedál

° premení kuchynský biologický odpad na výživný substrát do 24 hodín vďaka mikroorganizmom ACIDULO. Substrát je ďalej môžné využiť rôznymi spôsobmi.

° má nízku spotrebu energie a predstavuje ekologické riešenie

° spracuje až do 150 kg odpadu denne

° redukuje odpad až o 90%, zvyšných 10% je výsledný produkt – kompost

 

Prečo kompostovať?

V priemere až polovica všetkého odpadu, ktorý skončí v komunále, sa dokáže v prípade správneho uskladnenia rozložiť. Čo viac, takto spracovaný odpad môže ďalej dobre poslúžiť ako prírodné hnojivo. Vďaka takejto recyklácii tiež vzniká menej skleníkových plynov, ktoré otepľujú planétu.

Čo je kompost?

Kompost je organické hnojivo, ktoré vzniká prirodzeným, ale riadeným rozkladom biologicky rozložiteľných odpadov v kompostovacom zásobníku (kompostéri). Kompostovanie je jedinečný a generáciami overený spôsob využitia biologicky rozložiteľných odpadov.

Ako bude kompost ďalej využitý?

Kompost alebo substrát, ktorý vznikne kompostovaním vieme ďalej zužitkovať rôznymi spôsobmi. V prvom rade pre trhovníkov, ktorí chodia na naše sobotné trhy. Tí ho môžu zužitkovať na svojich farmách. Vznikne tak cirkulárny systém, kedy tržnica zo vzniknutého odpadu vytvorí kompost, ktorý sa použije na hnojenie zeleniny a ovocia, ktoré zase trhovníci ponúkajú návštevníkom na trhoch a zo vzniknutého odpadu opäť vytvárame ďalší kompost. Ďalej kompost použijeme aj na hnojenie rastlín v Čajovom ateliéri/Oáze v Starej tržnici (adopčné centrum pre rastliny) - www.cajovy-atelier.sk, ale aj stromov a krov na námestí pri tržnici a jej ďalšom bezprostrednom okolí. V neposlednom rade kompost radi ponúkneme aj rezidentom či návštevníkom sobotných trhov v tržnici, ktorí ho následne môžu použiť na hnojenie rastlín v záhrade alebo aj izbových rastlín.

Oáza/Čajový ateliér

Čo ďalej?

Stará tržnica má skvelú strechu, ktorá by si zaslúžila renováciu a v budúcnosti by mohla byť pochôdznou. Predstavuje ideálny priestor aj na zriadenie zelenej strešnej záhrady. Zlepšenie klímy v centre mesta, životné prostredie pre hmyz, ale aj príjemný, oddychový priestor pre verejnosť a v neposlednom rade, ďalší zdroj a zároveň aj odbytisko pre kompostovanie a kompost. Budúcnosť vyzerá jasne, no najskôr ten kompostér. Pomôžete nám?

Co si o tomto projektu myslíte?