Komnaty cizokrajin na festivalu Grabštejn Worldfest 2014 - crowfunding kampaň

Komnaty cizokrajin na festivalu Grabštejn Worldfest 2014

Letos poprvé budou mít návštěvníci festivalu Worldfest možnost poznat tři krajiny - Irsko, Německo a Balkán - všemi smysly.

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

KOMNATY CIZOKRAJIN NA FESTIVALU GRABŠTEJN WORLDFEST 2014

I přesto, že festival Grabštejn Worldfest se bude letos konat již po dvanácté, provází každý jeho ročník nejistota, zda budeme schopni další ročník realizovat. A v existenčních problémech bojujeme o udržení plánovaného programu a bohužel nám nezbývá prostředků na to, abychom se mohli hlouběji přiblížit původní myšlence festivalu Worldfest a udělali tak náš festival opravdu světový. I přesto, že festival má pravidelně mezinárodní zastoupení mezi účinkujícími a snažíme se po celá léta v naší dramaturgii tyto kulturní rozmanitosti akcentovat, nemohli jsme nikdy realizovat projekt, který by se skutečně zaměřil na konkrétní krajiny a přichystal pro naše věrné i nové návštěvníky něco víc, než přehlídku kapel a divadelních souborů. Rádi bychom posunuli hranice toho, co lze na našem festivalu zažít a vytvořili novou dramaturgickou linii, ve které bychom rádi pokračovali i v následujících letech.

Realizace takového projektu je bohužel nákladná, ale protože bychom ho i přesto rádi uskutečnili, žádáme tímto o Vaši podporu. Abychom mohli naše cizokrajné komnaty naplnit cizokrajnými muzikanty, neznámými lahůdkami, příběhy, legendami, netradičními performance a tancem, potřebujeme Vaši pomoc.

Cílem Projektu „Komnaty cizokrajin“ je především přiblížit se ještě více idejím nejmenšího světového festivalu na světě o navazování nových mezinárodních vztahů a posílit vazby mezi sousedními zeměmi i míru tolerance všech přítomných a pokusit se o hledání nových směrů k vyjádření toho, co přesahuje veškeré hranice a nezná překážek.

Vzhledem k úsilí a energii, která byla vytváření a organizaci takového festivalu věnována za posledních jedenáct let a citové vazbě, kterou každý z organizátorů i mnozí z pravidelných návštěníků k tomuto festivalu mají, se nechceme vzdát. Proto tedy žádáme touto cestou o Vaši pomoc a předem Vám za ní děkujeme!

KOMNATY CIZOKRAJIN

12. ročník festivalu alternativní, etnické hudby a divadla Worldfest proběhne opět v prvním čistě zářijovém víkendu na hradě Grabštejně v obci Chotyně, blízko Hrádku nad Nisou. Dramaturgie festivalu bude sice i pro letošní ročník navazovat na úspěšnou koncepci z minulých let, ale tentokrát bude odstartován i zcela nový projekt s názvem „Komnaty cizokrajin“. Jak už název festivalu napovídá, organizátorům festivalu se jedná především o rozšiřování povědomí o kulturách jiných národů, zvláštnostech jiných zemí a to hlavně prostřednictvím netradičních koncertů a divadelních performance, ve kterých jde o posouvání hranic a překonávání rozdílů mezi styly, lidmi a kulturními zvyky.

V rámci projektu Komnaty cizokrajin se pro návštěvníky festivalu otevřou tři speciální komnaty, zasvěcené třem krajinám, které budou moci návštěvníci poznat všemi smysly. Pro pilotní počin v rámci tohoto projektu, který by organizátoři festivalu rádi následovali i v budoucnu, byly vybrány tyto krajiny:

KOMNATA IRSKA

Tradiční irskou hudbu měli pravidelní účastníci festivalu Worldfest možnost slyšet již několikrát, ovšem letos bude hudební zážitek okořeněn dalšími přísadami. Ti, kteří do této komnaty zavítají, budou mít možnost se dozvědět více o irských legendách a mytologických postavách, tradiční irské kuchyni a třeba i něco navíc…

KOMNATA ZEMĚ NĚMECKÉ

Komnata země německé nesmí chybět už jen pro jeho strategickou polohu na hranici Trojzemí. Německé hudební skupiny vystupovaly na festivalu pravidelně, návštěvníci této komnaty se však seznámí především s německými pohádkami bratří Grimmů a vynálezem nad vynálezy – Gutenbergovým knihtiskem. Ti odvážní budou moci vystoupit na věž, kde se budou moci setkat s nejznámějšími německými pohádkáři a jako na vlásku poslat svou pohádku z věže, kde k ní bude moci někdo další vytvořit ilustraci.

KOMNATA BALKÁNU

Protože letošní ročník bude hostit hned několik muzikantů ze zemí Balkánu, seznámí se návštěvníci festivalu Worldfest opět nejen s hudbou těchto cizokrajin, ale budou se moci zapojit i do společné přípravy pokrmů z Bosny a Hercegoviny za zpěvu krásných cizokrajných kuchařek.

 

 

 

 

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?