Komiks Šejch Músá - crowfunding kampaň

Novinky - Komiks Šejch Músá

Kupte si dopředu a se slevou komiks o významném českém cestovateli A. Musilovi. Byl spolunáčelníkem 2 beduínských kmenů a světoznámým orientalistou.

Knihy

Děkujeme za pomoc!

Potřebná částka byla bohatě překročena, můžeme zvýšit náklad.

Projekt byl nad očekávání úspěšný a komiks, do něhož již byla doplněna katalogizace Národní knihovny, se již brzy předá do tiskárny. Štědrost přispěvatelů nás přivedla k dodatečnému jednání se Západočeskou univerzitou v Plzni o případném navýšení nákladu. ZČU, která má k původní bakalářské práci své studentky práva, povolení udělila! První vydání tedy spatří světlo světa v počtu 1200 kusů, s možností malého dotisku při případném pokračování komerčního úspěchu.

Potěšující zprávou je i zájem České televize o natočení reportáže s autorkou. O vysílacím čase budeme informovat.

S poděkováním a vděčností Akademická společnost Aloise Musila

Projekt na Startovači dospěl do své poloviny a přitom se podařilo shromáždit téměř 150 % potřebných prostředků. Všem podporovatelům patří veliké poděkování!

Co je nového? O chystaném vydání komiksu se nepíše jen na sociálních sítích, o projektu se objevila zpráva i v médiích: napsal o něm Vyškovský deník. Nejvíce nás ale těší, že máme možnost vydat komiks v plánovaném nákladu a úpravě! Kniha se již připravuje k tisku, má své číslo ISBN 978-80-85063-20-2 a vyjde v prosinci 2015. V lednu 2016 se vydá na cestu ke všem svým předplatitelům. Plánované slavnostní uvedení komiksu v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově se uskuteční v pátek 12. února 2016. Stojí za zmínku, že autorka si připije s pozvanými podporovateli domácí slivovicí darovanou rodinou legendárního ředitele Muzea Vyškovska a významného musilovského badatele Františka Jordána (1936–2007). Těšíme se, že do skončení projektu sem budeme moci přidat ještě další radostné novinky. Především ale všem přispěvatelům ze srdce děkujeme!