Startovač - financování projektů

Kolem Česka 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Kolem Česka 2019

2 540 km aneb cyklistický projekt inspirovaný profesionálními závody Grand Tours. Šlápněte do toho se mnou!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Partner projektu

- uvedení jako PARTNER PROJEKTU ve filmu (úvod projekce, titulky) a na blogu (máte produkt, který chcete zviditelnit?)

- setkání na trase (na místě vyznačeném jako pauza na jídlo) + společná jízda s kamerováním, nebo pivo v cíli etapy

- dopis s pocity jak to jde po některé vybrané etapě

- 6 vstupenek na projekci v Janově (u Litomyšle)

- reklamní materiály vašeho produktu na sále při projekci

- portfolio

- DVDPočet odměn není omezen