Startovač - financování projektů

KOČKY - NŮŽKY - PAPÍR! - crowfunding kampaň

Podpořit - KOČKY - NŮŽKY - PAPÍR!

Kalendář proti nudě a na pomoc kočkám. Na každý měsíc jedna aktivita. Stříhání, hledání, kreslení, hraní. Výtěžek z prodeje putuje do azylu LuckyCats.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 260 Kč pět kalendářů poštou

na vaši adresu kdekoli v ČR pošleme 5 výtisků kalendáře

Počet dostupných odměn: 9/10