Kniha Svědomí slova | crowdfunding kampaň

Kniha Svědomí slova

Projekt na podporu vydání knihy o devadesátileté historii Českého PEN klubu, založeného v roce 1925 spisovatelem Karlem Čapkem

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

 

Podpořte vydání knihy Svědomí slova o devadesátileté historii Českého PEN klubu!

 

Český PEN klub připravil rozšířené vydání obsáhlé publikace o historii této literární organizace.

Na třistapadesáti stranách najdete zajímavé čtení, řadu dobových dokumentů, kreseb a velké množství fotografií. 

O čem se v knize dočtete? 

Nejen historie, ale i současnost PEN klubu, zvláště po listopadu 1989, kdy klub plně obnovil svou činnost, je velmi bohatá. Pro pochopení souvislostí a možnost srovnání je však třeba vrátit se hluboko do minulosti, shrnout skutečnosti, které vedly k založení mezinárodní organizace P.E.N. a její československé pobočky ve 20. letech minulého století. Proto v publikaci Svědomí slova podrobně popisujeme také první období svobodné činnosti, jehož vyvrcholením byl 16. Mezinárodní kongres PEN klubů v Praze v roce 1938.

V dalších částeh autoři věnovali pozornost Českému centru Mezinárodního PEN klubu, aby zjistili, jak se jeho vedení a členové vyrovnávali s vnějšími okolnostmi, tj. dvěma okupacemi a dvěma politickými převraty, kterými naše republika od roku 1938 prošla, z jakého popudu došlo k obnovení činnosti „spícího centra“ v roce 1989 a které osobnosti české kultury se v této věci angažovaly.

Proč je tak důležité knihu vydat?

Hlavním cílem publikace Svědomí slova je zejména zpracování jeho moderní historie, to znamená od 61. světového kongresu Mezinárodního PEN klubu v roce 1994 v Praze až do současnosti. Počátek devadesátých let se ovšem ukázal natolik bouřlivou a pro další vývoj a podobu českého PEN klubu zásadní etapou, že ji není možné pominout. Bez jejího podrobného prostudování a pochopení by následné události byly vytržené z kontextu. Proto této etapě věnujeme stejnou pozornost jako období následujícímu.

Archiv Českého PEN klubu a Literární archiv Památníku národního písemnictví disponují množstvím potřebných dokumentů, také čapkovské meziválečné období je v písemnostech zdokumentováno dosti podrobně. Považujeme vydání této obsáhlé publikace za existenciálně důležité, protože Český PEN klub je podstatnou částí našeho kulturního dědictví. Je to zároveň výborná příležitost, jak propagovat nejen tuto organizaci, ale českou kulturu v Praze a ve světě.      

Po devadesáti letech své existence je České centrum Mezinárodního PEN klubu stále uznávanou součástí sítě PEN klubů po celém světě, rozvíjí Čapkovo dědictví, stará se o sbližování spisovatelů, národů, států a kultur. Poučeno z vlastních dějin vystupuje rozhodně proti všem formám intolerance, nacionalismu a xenofobie, nenávisti, nesvobody a násilí. Dovršilo devadesát let
své existence s přesvědčením, že umělecké slovo má stále svou kulturní i morální váhu a může být i svědomím lidstva. 

Český PEN klub a autoři publikace děkují všem, kdo přispějí na její vydání

 Vaší podpory si velice vážíme.

 

SVEDOMI SLOVA obalka knihy bezautora.jpg

Obálka publikace

---

Náhled do Svědomí slova, kapitola Předválečný PEN

11ukazka.jpg

 

---

 

Odměny za Váš příspěvek

Můžete přispět částkami od 250 do 2000 Kč, za něž Vám nabízíme také odměny (viz sloupec vpravo) v podobě pěkných knih členů Českého PEN klubu i s podpisy autorů. Už letmý pohled na uvedená jména, např. Jana Štroblová, Ivan Klíma, Jiří Dědeček, Hermína Franková nebo Jiří Stránský Vám zaručuje, že se k Vám dostane zajímavé a kvalitní čtení.

 

Můžete také přispět jakoukoli výšší částkou. Velikost Vašeho příspěvku záleží pouze na Vašich možnostech a štědrosti. Největší odměnou pro Vás i pro PEN klub však bude vydání publikace Svědomí slova.

Kdy dostanete knihu a odměny?

V případě úspěšnosti projektu bude kniha včetně odměn kompletována začátkem února 2017 a poté předána či zaslána poštou. Můžete nám také napsat e-mail nebo zavolat na uvedené kontakty, rádi Vám vyhovíme v termínu pro předání knihy a Vámi vybraného dárku.

Děkujeme!  

 

Co si o tomto projektu myslíte?

  • Splněno 56 700 Kč (162 %)
  • 162 %
  • 35 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 63 Startérů

Autor projektu

Pen Klub - obrázek
  • projekt od Pen Klub
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

250 Kč

Vydaná kniha v elektronické verzi

Za Váš příspěvek 250 Kč dostanete knihu Svědomí slova v elektronickém formátu pdf, upraveném pro elektronické čtečky.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
500 Kč

Kniha Svědomí slova v tištěné verzi

Za Váš příspěvek ve výši 500 Kč dostanete po skončení sbírky knihu Svědomí slova v tištěné verzi.

Počet dostupných odměn: 32/50

Nelze podpořit
600 Kč

Kniha Svědomí slova a verše dvou básníků

Za Váš příspěvek 600 Kč získáte knihu Svědomí slova a také výběr z veršů Jany Štroblové a Václava Daňka s podpisy autorů.

Počet dostupných odměn: 20/20

Nelze podpořit
700 Kč

Kniha Svědomí slova a výběr z textů tří autorů

Za Váš příspěvek 600 Kč můžete získat knihu Svědomí slova a výběr z textů Ivana Klímy, Josefa Hrubého a Jiřího Žáčka s podpisy autorů.

Počet dostupných odměn: 17/20

Nelze podpořit
750 Kč

Kniha Svědomí slova a dokument o J. Seifertovi

Za 750 Kč můžete mít knihu Svědomí slova, tentokrát s knihou Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem od Evy a Jana Kosových, která obsahuje unikátní dokumenty a v chronologickém sledu tvoří spolu s kapitolami vzpomínek a doplňujícím textem příběh, jehož jádrem je sám básník.

Počet dostupných odměn: 50/50

Nelze podpořit
800 Kč

Kniha Svědomí slova a dva dárky od H. Frankové

Kromě knihy Svědomí slova Vám pošleme také dvě knihy současných pohádek a zároveň poutavé vyprávění pro děti od známé autorky Hermíny Frankové s jejím podpisem. Kniha Padavka je bezva pes a Kniha Jupí, jdeme do světa!

Počet dostupných odměn: 10/10

Nelze podpořit
1 000 Kč

Kniha Svědomí slova a texty J. Stránského

Spolu s knihou Svědomí slova dostanete v balíčku výběr z fejetonů a komentářů Jiřího Stránského s podpisem autora.

Počet dostupných odměn: 12/20

Nelze podpořit
1 200 Kč

Kniha Svědomí slova a dva dárky od J. Dědečka

Za příspěvek ve výši 1200 Kč dostanete nejen knihu Svědomí slova, ale také dva dárky od předsedy Českého PEN klubu Jiřího Dědečka : podepsanou knihu Oběžník a CD Zabili trafikantku

Počet dostupných odměn: 27/30

Nelze podpořit
1 500 Kč

Kniha Svědomí slova s poděkováním v tiráži

Za příspěvek ve výši 1500 Kč obdržíte knihu Svědomí slova s poděkováním a uvedením Vašeho jména v tiráži. Jako pozornost Vám pošleme i Věnec sonetů od Jaroslava Seiferta - česky a v anglickém zrcadlovém překladu Jana Křesadla.

Počet dostupných odměn: 48/50

Nelze podpořit
2 000 Kč

Kniha Svědomí slova, poděkování a dva dárky

Za příspěvek ve výši 2000 Kč obdržíte knihu Svědomí slova s poděkováním a uvedením Vašeho jména v tiráži. Jako pozornost Vám pošleme anglickou verzi monografie Jiřího Brdečky Life-Animation-Magic, zaměřenou na jeho animovanou tvorbu, životní příběh a dobový kontext. Bohatě ilustrovaná a zábavná kniha obsahuje dodnes neznámá fakta, dokumenty a fotografie.
Dalším dárkem je Věnec sonetů od Jaroslava Seiferta - česky a v anglickém zrcadlovém překladu Jana Křesadla.

Počet dostupných odměn: 26/30

Nelze podpořit