Startovač - financování projektů

Kniha Šéfuj životu - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha Šéfuj životu

Knížka o tom, jak to, co slyšíte nebo vidíte v knihách či na přednáškách o osobnostním rozvoji vypadá v reálném životě, v každodenních situacích.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

350 Kč 1x kniha Šéfuj životu 2019

Chci, aby ke mně poštou připlul jeden nový, voňavý výtisk knihy Šéfuj životu 2019, ve kterém si budu moci listovat :) Navíc, nechci si nechat ujít úvodní příběh, který je jen v tištěné knize.

Počet dostupných odměn: 112/120