Startovač - financování projektů

Kniha Šéfuj životu - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha Šéfuj životu

Knížka o tom, jak to, co slyšíte nebo vidíte v knihách či na přednáškách o osobnostním rozvoji vypadá v reálném životě, v každodenních situacích.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Mám rád/a váš blog sefuj.cz, pište dál!

Moc rád/a čtu vaše články na blogu sefuj.cz, ale nutně nepotřebuji mít v ruce tištěnou knihu, tak toto je můj způsob, jak vám vzkázat: "Je to super, pište dál!"

Počet odměn není omezen