Kniha Přírodní léčba atopického ekzému - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha Přírodní léčba atopického ekzému

Kniha představující zcela přírodní, holistický přístup k léčbě atopického ekzému.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

150 Kč Karma... Aneb každá koruna (nikoli korona!) dobrá!

Projekt se Vám líbí, ale nutně tuto knihu nepotřebujete? Toto je způsob, jak můžete v rámci svých možností pomoci dostat ji do světa k těm, kteří trpí atopickým ekzémem – a já Vám za tento příspěvěk budu nesmírně vděčná!

Počet odměn není omezen