Kniha POEMS - crowfunding kampaň

Startéři - Kniha POEMS

VYTVORME SPOLU JEDINEČNÉ UMELECKÉ DIELO. 28 umeleckých fotografií • 17 slovenských básnikov • 1 unikátna kniha

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.