Kniha papírky - jedinečná sbírka básní - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha papírky - jedinečná sbírka básní

Čtyřicet vznešených básní popisující hluboké city dospívajícího chlapce. Uschovány přes 20 let pod postelí, nyní překvapily i samotného autora.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč 1x kniha "Papírky-sbírka básní" s osobním předáním

Kvalitní plnobarevná kniha s osobním předáním na společné večeři ve vybrané Brněnské restauraci.

Počet dostupných odměn: 1/1