Kniha  "Nejen dětská duše v ohrožení" | crowdfunding kampaň

Novinky - Kniha "Nejen dětská duše v ohrožení"

Kniha, nabízející netradiční, ale přesto v praxi ověřené informace o podstatě psychického napětí u dětí i dospělých. Kniha, která léčí. Kniha v kůži.

Knihy

Aktuální informace pro všechny

Projekt knihy Dětská duše v ohrožení, prezentovaný v roce 2014 na www.startovac.cz, byl od začátku doprovázen komplikacemi a změnami. Do posledních hodin to vypadalo, že projekt nebude realizován. Několik málo hodin před koncem lhůty pro podporu projektu se objevil anonymní donátor Stá opice a projekt podpořil klíčovou sumou peněz. Projekt byl podpořen zhruba 25 dárci a vážnými zájemci o tématiku.

Okamžitě jsem začal na materiálech intenzivně pracovat, abych dodržel lhůtu dokončení projektu do konce září 2014. V srpnu 2014, v době kdy jsem začínal dělat první korektury a měl z textů dobrý pocit, jsem byl prakticky ze dne na den postaven před doposud nepoznanou osobní zkušenost. Jeden muž  mi vyhrožoval smrtí a  já se několikrát vracel do tehdejšího bydliště za asistence Policie, sevřený strachem o život a bezpečí i lidí v mé bezprostřední blízkosti.

            Po diskuzi s odborníky na tuto problematiku a také s ohledem na fakt, že se za muže jeho rodina v nejvyhrocenějších okamžicích postavila, nebylo možné tuto situaci řešit standartním způsobem. Proto jsem se během jedné jediné hodiny rozhodl zásadně změnit vše do té doby pro mne jisté. S pomocí přátel se podařilo nalézt nové bydliště daleko od původního a já se za další dvě hodiny s bušícím srdcem a klepajícíma se rukama jel podívat do neznáma. Nové místo, kde nyní žiji, je jiné než vše, co jsem doposud měl možnost v mém životě poznat. A nejen místo, i krajina okolo a lidé v ní žijící, to vše je jiné. Já si pomalu zvykám a ještě dnes koncem října, při psaní těchto úvodních slov na závěr ostatních textů, nejsem zcela v klidu a psychické napětí po srpnových událostech doposud zcela nevymizelo.  Parkování auta daleko od bydliště, postupné stěhování po nocích, strach z konfrontace s oním  mužem a ještě mnoho dalších nových zkušeností rozvrátilo mou doposud pevnou duševní integritu. To vše přispělo k pravdě, že jsem nebyl schopen dodržet termín pro realizaci projektu této knihy.

            Většina textů byla mnohokráte přepisována, první polovinu knihy jsem přepsal celou a je pravděpodobné, že místy v textu určité napětí i vycítíte, přestože jsem se ho opakovaně snažil měnit v příjemné a inspirující čtení. Na závěr jsem zjistil i to, že původně zamýšlený nazev knihy neodpovídá pravdě tak, jak jsem ji zamýšlel. Proto jsem zvolil název jiný, přesnější a pravdě i v knize prezentované bližší – Když duše křičí.

            Když duše křičí je knihou psanou za podmínek pro psaní naprosto atypických. Psal jsem ji ve chvílích mezi sháněním dřeva na zimu, učením se s kotlem na biomasu v domě, který mne postupně nechával v sobě přebývat a velkou měrou přispěl a přispívá ke zklidňování mé duše. Psal jsem také pod osobním tlakem sebe samotného, že jsem si byl vědom nedoržení termínu, přestože mi nejen přispěvovatelé vyjadřovali podporu i při zpoždění termínu.

            S jistotou jsem se v tomto období dopustil i mnoha tzv. chyb nebo nevhodností a všem, komu jsem se dostatečně nemohl věnovat obvyklým nebo dostatečným způsobem, se zde i omlouvám.       

           Kniha Když duše křičí je již napsaná. Dal jsem do ní vše. Stejně tak je to i s našimi životy. Ještě zadrhnul tisk, ale ten už řeším, vazby, ostatní odměny a vše potřebné mám před sebou na stole. Přeji  vám všem, kteří knihu už brzy konečně obdržíte, i mně samotnému, aby  se „vše, co bude příště“ dařilo s mnohem větším klidem než se dařilo doposud.. Děkuji vám, že jste vydrželi počkat a ještě několik dní vydržíte... Na e-mailu jsem zatím výjimečně, proto volejte v případě zájmu (733 412 345).

 

Jste skvělí! Děkuji!

Slovo na závěr:

Dlouhodobě podporuji ty, kteří se nevzdávají a přes obtížnost jejich momentálních situací bojují. Mnohdy společně zkoušíme přivolat zázraky, což v praxi vypadá, že i několik let vytrvale spolupracujeme bez ohledu na odmítavé reakce okolí. Princip je vždy stejný – věřit, vytrvat a nebát se komunikovat o úplně všem.

Je jedno, zda se jedná o psychické obtíže, vážná onemocnění nebo děti, které se sebepoškozují či jinak trápí. Radujeme se společně z každého krůčku ven z „údolí stínu smrti“, jak se biblicky říká a vytrvalá chůze přináší i změny.

Stejně tak je to i s věkem. Odmítám názory těch, že je někdo na něco už přece starý. Všichni stárneme, ale s přibývajícím věkem nám zároveň narůstají i zkušenosti. Proč rezignovat ve dvaceti, třiceti, čtyřiceti i třeba v sedmdesáti na potřebu radosti, klidu, sdílení, uspokojení? Nevidím jediný důvod!

Lidé přestávají věřit v možnost změny. „Nevěřím ti, nevěřím sobě, nevěřím nevěřím nevěřím…“, slýchávám často. Mnohokrát jsem měl chuť rezignovat také a dělat něco „normálního“. Ti, kteří pracují v pomáhajících profesích, o tom ví své. Ale nevzdávám se.

Nedávno jsem doprovázel dospělou mentee na cestě autobusem městské dopravy, jen pár km. Skoro po dvaceti letech strachů, kdy jezdila jen autem, jsme po přípravě nastoupili do autobusu. Paní nadšeně zasedla na přední sedadlo u šoféra a když jsme po pár km vystupovali, smáli jsme se oba.

Prostě „zázraky“ jsou mnohdy jen o vytrvalosti a víře v dobro, v sebe a v to, že život může být i fajn :-).

Setkáme se v knize… Už v září.

Těším se!

Jan Pokorný :-)

Zvířata se prostě rozmnožují. Lidé kromě toho rozmnožování rádi trénují i častěji, obvykle bez následků. A někteří z těchto lidí při tom i přemýšlejí. Pardon, před tím nebo potom, jinak to není taková zábava :-)

Chci-li pochopit jakýkoliv systém (nejen tantru, třeba i ISO nebo určité náboženství), měl bych začít chápání ještě před tím, než vůbec daný systém vznikl.Jediná otázka zní:

Proč nejen tantra vůbec vznikla?

Podle mého názoru začalo lidem něco chybět. Např. hlazení, dotyky i na něžných místech, dlouhé mazlení bez vyvrcholení, milování bez početí pokaždé, když k němu dojde. Toto chybělo jedné skupině lidí. Další skupině lidí chybělo něco jiného, např. peníze, vydělané jinak než na poli nebo v Kolbence u pásu. V pravý Čas se oboje potkalo a někdo definoval tantru a jiní ji chtěli poznat.

Tantra není nic jiného, než milovat se nejen těly, ale i dušemi. Abychom ale poznali co nejvíce duši toho, s kým se do tantry pouštíme a tantru sdílíme, potřebujeme nejprve otevřenou a upřímnou komunikaci. Jinak duši dotyčného nepoznáme a do postele lezeme jen s jiným tělem...

Další faktor, který ke vzniku a podstatě tantry podle mého přispěl, byla narůstající devalvace intimity jako něčeho jedinečného a neopakovatelného v našich životech. Opakovaně učím v rámci individuačního mentoringu převážně ženy jedinečnosti jejich těla.Co máme nejcennějšího, co můžeme v našich životech někomu jinému darovat? Ne dům, auto, peníze, čas, myšlenky, ale to jedinečné je naše vůně, naše nahota, naše největší intimita v okamžicích, kdy nemáme zábrany.Nic cennějšího nemáme a mít nebudeme.

Lidé, kteří se nevnímají jako jedineční a mnohdy zoufale touží po něze, které se jim již mnohdy v dětství nedostávalo, se skoro zoufale snaží doplnit tu neviditelnou nádobu, která měla být v optimálním případě plná něhy už od dětství. Něha je k životu neuvěřitelně potřebná a kdo říká opak, tak ji jen vytěsnil. Pokud se jí nedostává dostatečně v dětství, dohání se v dospělosti. Někteří volí promiskuitu, aby později trpěli stále narůstajícím pocitem vnitřní samoty. Jiní se mnohdy přehnaně objímají a i jinak sdílí na mnoha nejen esoterických seminářích, konstelačních sezeních nebo i v rámci některých méně formálních teambuildingů. Další se vydají cestou tantry.

Neodsuzuji ani jednu z mnoha cest k doplnění toho, co chybělo a často nadále chybí, bez ohledu na to, do čeho je to zabalené a jak je to navoněné, případně kolik to stojí.

Jsem přesvědčen, že čím složitější systém nahrazuje obyčejnou něhu, tím dotyčný v budoucnu pozná i větší deprivaci, neboť chceme-li svůj život opravdově a trvale změnit, je nutné jít až na začátek.
Tantra není nic jiného, než dotýkání s láskou, sdílení těl i duší zároveň, beze spěchu i očekávání, sdílení z prosté radosti a možná i čisté lásky. Tantra je ve své podstatě o tom, s kým sdílíme, nikoliv o tom, kolik svíček a kde máme zapálených nebo jaký olej použijeme na jakou část těla.Tantra je sdílení.

Zažil jsem i jedno nádherné sdílení, kdy za polštáři v posteli byly zastrčené lahve kvalitního a vychlazeného vína a mezi dvěma nahými těly byl pekáč plný čerstvě upečeného masa a na talíři chléb. Dvě nahá těla trhala rukama kusy masa, upíjela víno z lahve a sdílela prakticky celou noc.

Tantra je o sdílení těl i duší, tantra je o upřímném prožívání přítomného okamžiku až na dřeň. Tantra je o komunikaci.Taková je polabská tantra, jak ji chápu já osobně. Je navíc zadarmo a až na dřeň naší lidské podstaty. Jen si to chce vybrat partnera, který vnímá i duši a je si vědom jedinečnosti své intimity tak, aby jí nenabízel každému na vyzvání...

Howgh :-)

  • Splněno 61 203 Kč (102 %)
  • 102 %
  • 60 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 24 Startérů

Autor projektu

Jan Pokorný - obrázek
  • projekt od Jan Pokorný
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

100 Kč

Dobrá duše

Podpora pomocí txt - až dotyčný najde bílé peříčko na nečekaném místě, je to poděkování za jeho podporu.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
300 Kč

Zvědavec

E-mailové poděkování přispěvovateli a elektronická verze knihy ve formátu nejméně .pdf. K tomu poštou zaslaná zlatá rybička ze skla, plnící tři přání, ve formě ručně vyrobeného kvalitního přívěsku na krk z malé domácí sklářské dílny.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
600 Kč

Praktik

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
800 Kč

Bojovník

Pro lidi s vážným onemocněním. Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk.
Bojovníci obdrží navíc Knihu radosti, vázanou ve světlé kůži. Více o této odměně v novinkách.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
900 Kč

Empatik

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk. Dále v případě zájmu hodinová telefonická konzultace v dané tématice.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 100 Kč

Nadšenec

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk a elektronická verze knihy. Dále v případě zájmu hodinová telefonická konzultace k dané tématice.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 600 Kč

Záchranář

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk a elektronická verze knihy. Dále v případě zájmu hodinová telefonická konzultace k dané tématice včetně přenosného dárkového poukazu na osobní konzultaci (60 min) v Praze a okolí nebo na dvě hodinové telefonické konzultace pro někoho, komu chcete pomoci či si odpočinout od jeho dlouhodobých stesků bez viditelného posunu k lepšímu.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 400 Kč

Hrdina

Individuační zážitek. Nejméně dvouhodinová osobní konzultace v terénu v CHKO Český ráj za rozumného počasí. Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk je pro Hrdinu samozřejmostí.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
10 000 Kč

Velmistr

Velmistr bude jmenovitě uveden v doslovu knihy, stručně popisujícím klíčové momenty jejího vzniku. Pouze osobně předaný originál ručně vázané knihy s věnováním autora včetně dekorování zlaté rybičky na krk. Kromě toho si Velmistr vybere v případě jeho zájmu i místo v přírodě (v ČR), kde společně zapálíme jednoho večera slavnostní oheň a probereme do východu slunce i to, co se už tisíce let předává pouze mezi Velmistry…

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
100 000 Kč

Poutník

Poutníka v případě oboustranného zájmu a domluvy osobně doprovodím až na Konec světa jako osobní individuační mentor. Celá pouť bude trvat jen 14 dní! Společně budeme putovat do Francie, kde se napojíme v Saint-Jean-Pied-de-Port na Svatojakubskou poutní stezku. Při pouti budeme detailně probírat nejen informace uvedené v knize. Zájemce o tuto výši příspěvku prosím v rámci fair trade o předchozí kontakt pro bližší informace o přesné formě odměny. Kromě knihy „Nejen dětská duše v ohrožení“ dostane Poutník na Cestu i osobní knihu v kožené vazbě, ale bez názvu a nepopsanou…

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit