Startovač - financování projektů

Kniha "Kresby našich dětí" - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha "Kresby našich dětí"

Luxusní krásná velká kniha A4 na křídovém papíru s obrázky i Vašich dětí, která odolá času a bude skvělým dárkem pro vaše blízké a přátele.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

777 Kč Vaše obrázky

Máte k dispozici 2 stránky pro prezentaci obrázků Vašeho dítěte, jako pro nejrychlejší. Počet otištěných stránek obrázků Vašich dětí navýšíte více objednávkami této odměny. Veškeré stránky budou v knize samozřejmě u sebe.

Počet dostupných odměn: 50/50