Kniha Cestou k Františkovi | crowdfunding kampaň

Podpořit - Kniha Cestou k Františkovi

Začněte tím, co je nezbytné. Pak dělejte to, co je možné. A najednou zjistíte, že děláte nemožné. (František z Assisi)

Knihy

Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč

Kniha s podpisem

Kniha Cestou k Františkovi s mým podpisem (včetně poštovného)

Počet odměn není omezen