Kniha CESTA. Z Evropy do Asie a zpět, na kole. - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha CESTA. Z Evropy do Asie a zpět, na kole.

Kniha o putování, ověřování i poznávání světa. Z ČR přes Sibiř i poušť Gobi, až do Číny pro zelený čaj.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

777 777 Kč Šest sedmiček- 777 777. Investor

Investor. Zaplatíte překlady do AJ, korektury, tisk, dopravu a veškeré náklady. Když všechno klapne, tak vyjednáme procenta z prodejů knih. Částka je startovací a určitě bude potřeba o dost větší investici, čili to berte jako zálohu nebo začátek k vyjednávaní.

Počet odměn není omezen