Kniha CESTA. Z Evropy do Asie a zpět, na kole. - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha CESTA. Z Evropy do Asie a zpět, na kole.

Kniha o putování, ověřování i poznávání světa. Z ČR přes Sibiř i poušť Gobi, až do Číny pro zelený čaj.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

77 777 Kč Pět sedmiček- 77 777. Doprovod na Vaší cestě.

Dostanete knihu CESTA v černém i bílém provedení
+ zrnko písku z pouště GOBI
+ NFT token, ve kterém je uzamčen příběh navíc
+ knihu osobně předám a vyberete si místo. Místo v jednom z energetických bodů. Body jsou popsány v knize CESTA.
+ povyprávím některé příběhy z dalších knih
+ všechny moje knihy (které postupně v budoucnu zveřejním ).
První knihu CESTA dostanete do roku.
Následující knihy v budoucnosti.
Více info v knize CESTA.

Počet odměn není omezen