Kniha CESTA. Z Evropy do Asie a zpět, na kole. - crowfunding kampaň

Podpořit - Kniha CESTA. Z Evropy do Asie a zpět, na kole.

Kniha o putování, ověřování i poznávání světa. Z ČR přes Sibiř i poušť Gobi, až do Číny pro zelený čaj.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

7 777 Kč Čtyři sedmičky- 7777. Černá verze.

Dostanete knihu CESTA v černém provedení
+ zrnko písku z pouště GOBI
+ poštovné po ČR v ceně.
Až zveřejním ostatní knihy, tak Vás budu informovat. Všechny knihy budete mít možnost přečíst předem.
Dohromady dostanete 7 knih.
První kniha CESTA bude do roku.
Následující knihy v budoucnu.
Více info v knize CESTA.

Počet odměn není omezen