Kino Brasil - Karneval brazilského filmu - crowfunding kampaň

Kino Brasil - Karneval brazilského filmu

Karneval brazilských filmů Kino Brasil proběhne 7. a 8. listopadu v pražském Bio Oko. Filmový festival doplní doprovodný tematický program.

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

--- FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN ---

Jak to začalo

Máme rádi brazilské filmy. Proto nás dlouhodobě mrzela skutečnost, že jejich výběr a dostupnost jsou v České republice značně omezené. Do všeobecného povědomí vešlo jen několik málo filmů, vesměs zpracovávajících tematiku sociálních nerovností a prostředí favel. Třebaže tyto náměty jsou samozřejmě podstatnou složkou brazilské kinematografie, existuje mnoho filmů zpracovávajících odlišná témata. Postupně jsme pochopili, že pokud chceme vidět na českém filmovém plátně brazilské filmy, které v posledních letech zaujaly jak v domácím tak mezinárodním prostředí, nezbyde, než abychom je do Čech přivezli sami. A tak se zrodila idea uspořádat filmový festival.

team.jpg

Co je naším cílem?

Máme rádi Brazílii a chceme obohatit pohled české veřejnosti na tuto zemi. Ukázat, že Brazílie je mnohem více než pláže, fotbal a samba, nejčastější atributy, které z naší perpektivy přisuzujeme celé zemi kontinentálních rozměrů. Naším cílem je založit tradici filmového festivalu, který bude mít pokračování i v následujících letech. Nabídnout nejen kvalitní filmové zážitky, ale vytvořit zároveň i prostor a příležitost pro setkávání lidí, které spojuje zájem o Brazílii a její kulturu.

Detaily

Máme rádi listopad (konkrétně 7. a 8.) a Bio Oko. V tomto časoprostoru se uskuteční první ročník karnevalu brazilských filmů Kino Brasil. Přijďte i vy shlédnout náš výběr filmů, z nichž jsou některé již na cestě do Čech.

Blíže poznat vzdálenou exotickou zemi Vám umožní i připravovaný doprovodný program, který by měl zahrnovat ukázky méně známých brazilských tanců, ochutnávku tamní kuchyně, brazilskou party a další. A právě kvalita a rozsah doprovodného programu závisí na Vás. Vaše příspěvky použijeme na zajištění prostor, vystupijících a přednášejících i občerstvení a tisk materiálů, na kterých budeme program prezentovat. Brazílie je rozmanitá země a my bychom chtěli pro Vás připravit i rozmanitý doprovodný program.

 

10486456_1453028054971841_817830633118555642_n.jpg

 

... a ještě něco navíc

Přestože nám pomáhá několik zkušenějších přátel, nikdo z nás filmový festival nikdy nepořádal. Učíme se tak každým dnem a jednotlivé dílčí úspěchy nás naplňují nadšením. Každá pozitivní odpověď od producentů či domluvená součást doprovodného programu nás posouvá v našem snažení dále. Postupně se s vámi budeme dělit o potvrzené části programu. Sledujte naše novinky na facebooku:

https://www.facebook.com/kinobrasil

Proč to děláme?

Pořádat filmový festival je pro nás velké dobrodružství. Velice nás těší, že různí lidé již začali projevovat zájem nám pomoci a zažít tak část tohoto dobrodružství s námi. Za projektem nestojí žádná silná instituce ani grantové financování, za to však nadšení a vaše podpora. Podpořte nás a umožnětě nám tak uspořádat zajímavý program, který rozzáří dva pochmurné listopadové večery.

 Proč připravujeme festival slovy členů organizačního týmu

 

 

 

--- ENGLISH ---

How it all began

We love Brazilian movies. And we were not satisfied with their limited selection available in Czech Republic, mostly approaching the topics of social differences and slum environment. Even though those topics are very important for Brazilian cinematography, there are many movies dealing with other topics . Eventually we understood  that there is no other way than to bring those movies to Czech Republic by ourselves. And that’s how the idea of organizing a film festival was born.

 

What is our goal?

 

We love Brazil and we want to enrich the view of this country among Czech public. We want to show Brazil as much more than just beaches, football and samba. Our goal is to set a tradition of film festival that will continue in the next years. We want to offer not only top movie experiences, but also create a platform and opportunity to meet for people united by common interest in Brazil and its culture.

 

Details

 

We like November (particularly 7th and 8th) and we like Bio Oko. That’s when and where the first edition of Brazilian film festival Kino Brasil will take place. Come all of you to see our movie selection that is already on its way to Prague!

 

To help you get to know closely this exotic country, we want to prepare additional program, which should include performances of less known Brazilian dances, degustation of Brazilian cuisine, an evening party with live music etc. And that’s what depends on you. The quality of additional program will depend on your contributions. We will use the contributions to pay for space for events, to pay to  performers and lecturers as well as for refreshments and for print of promo materials on which the program will be presented. Brazil is a diverse country and we would love to prepare a diverse program for you!

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?