Kino Brasil 2017 - crowfunding kampaň

Kino Brasil 2017

Podpořte Festival brazilských filmů, v listopadu opět v Praze ! Contribute to Brazilian Film Festival, in November in Prague!

Film & Video
Kino Brasil 2017

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

--- For English please scroll down ---

header.png

[CZ] Aktualizace 19.10. 

Kino Brasil hlásí - trendem letošního podzimu je loděnkový vzor! Chcete-li být "in", stačí si pořídit našim týmem ručně vyráběné!!! náušnice. Kde jinde než na našem Startovači.

[EN] Update 19.10.

Cinema Brasil announces - the fashion trend of this autumn is the nautilus pattern! If you want to be "in", you can purchase here these nautilus earings handmade by our team! Where else to find great gifts than in our crowdfunding campaign!

rsz_2img_20171018_132118.jpg

 

[CZ] Atualização 19.10.

Kino Brasil avisa - a moda de outono deste ano é o padrão do náutilo! Se vocês quiserem estar "na moda", basta comprar um par de brincos feitos a mão pela nossa equipe!!! disponíveis na nossa campanha de co-financiamento.

 

[CZ] Aktualizace 15.10. 

Máme nové odměny! Přidali jsme tento skladný batůžek s loděnkou. Aneb, jak prohlásila nače fanynka Zuzka: "Nemusíš totiž kupovat drahou letenku, stačí si koupit loděnku"!

Batůžek si můžete koupit samotný, nebo v kombinaci s plecháčkem, jejichž počet rychle ubývá, tak neváhejte, ať pak nemusíte pít brazilskou kávu z nudných hrnků a sklenic!

nahled batuzek uprava.jpg

[EN] Update 15.10.

We have new rewards! We have added this light backpack with nautilus design. 
You can buy the backpack alone or in combination with a metal mug - and the number of available mugs is rapidly decreasing, so do not hesitate or you might end up drinking Brazilian coffee from boring mugs and glasses!

[CZ] Atualização 15.10.

Temos novas recompensas! Adicionamos esta pequena mochila com o design de náutilo. 
Você pode comprar essa mochila sozinha ou em combinação com a caneca em metal - e o numéro de canecas disponíveis está diminuindo, então não hesite ou você vai terminar em beber café brasileiro de canecas e copos tediosos!

 

[CZ]

Kino Brasil, co to je?

Kinematografie vzdálené Brazílie letos po čtvrté prozáří plátno Bia Oko v Praze a přinese tak do prvních listopadových dní notnou dávku zaoceánské kultury. Od čtvrtka 2. do neděle 5. 11. 2017 zavládne v kultovním kině na sedmičce přívětivá atmosféra festivalu Kino Brasil. Ten již tradičně věnuje prostor silným hlasům současných brazilských režisérů, snímkům oceňovaným ve všech koutech světa i nezávislým unikátům. 

NÁVRATY, v jejichž duchu se poneseme od zahajovacího večera do posledního představení v kině, ale také během doprovodného programu, jsou tématem letoška. Návraty do vlasti, do dětství, do minulosti, ke kořenům, domů, k sobě… návraty všeho druhu. Ale především návraty k Brazílii, k její čisté neporušené podstatě, k její vřelosti a smyslnosti, k otevřenosti a laskavosti jejího lidu, hojnosti a kráse přírody, potenciálu a jedinečnosti umění. 

 

Proč bych se měl zapojit?

Festival je organizován nezávislou skupinou nadšenců a dobrovolníků, kterou máte nyní šanci na dálku rozšířit i vy. Nákup práv k filmům z Brazílie, jejich doprava, výroba titulků, doprovodný program - to všechno jsou náklady, se kterými nám můžete pomoci. Přispějte na organizaci festivalu, vyberte si jednu ze zajímavých odměn a podílejte se tak na pestrosti kulturního programu v Praze

 

Zajímavé odměny říkáte, co pro mě tedy máte?

Pokud se zapojíte, kromě skvělého pocitu za dobrý skutek si můžete vybrat i jednu z našich odměn. Připravili jsme si pro vás pestrý výběr od zážitků přes knížky a drobné upomínkové předměty po možnost adoptovat si svůj film. Odměny budou k vyzvednutí na festivalu nebo mohou být zaslány na dobírku poštou. 

V duchu návratů se nese i grafika festivalu, která se projeví na designu většiny odměn. Ústředním motivem je loděnka, dinosaur z dob, kdy jsme byli s Brazílií součástí jednoho kontinentu. Letošní festivalové "Návraty" jsou jednou z cest, jak se k Brazílií zase přiblížit.

 

origami joint.jpg

 

Pojďte se tedy vracet s námi. I díky vám a vašim příspěvkům Kino Brasil uvede na desítku projekcí, ukáže různorodost Brazílii vlastní, smaže pomyslnou hranici (ne)porozumění a nabídne tak spoustu neotřelých diváckých zážitků. Žánrově i tematicky pestré filmové menu přichutí hudba pro fajnšmekry v Café Jedna. A kdyby bylo třeba uspokojit další smysly, naskytne se možnost zakusit něco z brazilské gastronomie. 

 

[EN]

Kino Brasil, what's that?

Cinematography of distant Brazil brightens up for the forth time the screen of Bio Oko in Prague bringing in the first days of November a notable batch of overseas culture. The sedentary atmosphere of Kino Brasil festival will dominate this cult cinema in Prague 7 from Thursday 2 to Sunday, November 5, 2017. Festival already traditionally gives space to the powerful voice of contemporary Brazilian directors, to films appreciated in all corners of the world as well as to independent unique films.

The theme of this year's festival is RETURNS, in the spirit of which we will spend the time from the opening evening to the last show in the cinema, but also during the accompanying program. Returns to home, to childhood, to the past, to roots, home, to ourselves... returns of all kinds. But above all, the returns to Brazil, its pure intact nature, its warmth and sensuality, the openness and kindness of its people, the abundance and beauty of nature, the potential and the uniqueness of art.

 

Why should I contribute?

Festival is organized by a group of enthusiasts and volunteers which you have now a chance to join distantly. Buying rights to Brazilian movies, their transport, production of subtitles, an accompanying program - all these are the costs that you can help us with. Contribute to the organization of the festival, choose one of the interesting rewards and participate this way on the variety of cultural programme in Prague

21706446_10213821633272494_700176218_o.jpg

 

 

Interesting rewards you say, what can I get then?

If you participate in our campaign, apart from the great feeling of good deed, you can also choose one of our rewards. We have prepared for you a varied selection from interesting experiences through books and small souvenirs to the opportunity to adopt your movie.

Each reward has a description in English as well. The rewards will be available to be picked up at the festival or can be sent by post on costs of the receiver. 

The graphics of the festival follows the spirit of returns. The graphics will be reflected in the design of most rewards. The central motif is the nautilus, the dinosaur of the times when we were part of the same continent as Brazil. This year's "Returns" are one of the ways to get closer to Brazil again.

So return with us! Also thanks to you and your contribution, Kino Brasil will show you a dozen screenings, show Brazil's own diversity, delete an imaginary border of (non)understanding, and offer a lot of fresh viewers' experiences. The genre and thematically varied movie menu will be side-dished by the music programme in Café Jedna. And if other senses were to be satisfied, there would be a chance to taste something from Brazilian gastronomy.

header.png

Co si o tomto projektu myslíte?