Kino Brasil 2017 | crowdfunding kampaň

Kino Brasil 2017

Podpořte Festival brazilských filmů, v listopadu opět v Praze ! Contribute to Brazilian Film Festival, in November in Prague!

Film & Video

Kino Brasil 2017

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

--- For English please scroll down ---

header.png

[CZ] Aktualizace 19.10. 

Kino Brasil hlásí - trendem letošního podzimu je loděnkový vzor! Chcete-li být "in", stačí si pořídit našim týmem ručně vyráběné!!! náušnice. Kde jinde než na našem Startovači.

[EN] Update 19.10.

Cinema Brasil announces - the fashion trend of this autumn is the nautilus pattern! If you want to be "in", you can purchase here these nautilus earings handmade by our team! Where else to find great gifts than in our crowdfunding campaign!

rsz_2img_20171018_132118.jpg

 

[CZ] Atualização 19.10.

Kino Brasil avisa - a moda de outono deste ano é o padrão do náutilo! Se vocês quiserem estar "na moda", basta comprar um par de brincos feitos a mão pela nossa equipe!!! disponíveis na nossa campanha de co-financiamento.

 

[CZ] Aktualizace 15.10. 

Máme nové odměny! Přidali jsme tento skladný batůžek s loděnkou. Aneb, jak prohlásila nače fanynka Zuzka: "Nemusíš totiž kupovat drahou letenku, stačí si koupit loděnku"!

Batůžek si můžete koupit samotný, nebo v kombinaci s plecháčkem, jejichž počet rychle ubývá, tak neváhejte, ať pak nemusíte pít brazilskou kávu z nudných hrnků a sklenic!

nahled batuzek uprava.jpg

[EN] Update 15.10.

We have new rewards! We have added this light backpack with nautilus design. 
You can buy the backpack alone or in combination with a metal mug - and the number of available mugs is rapidly decreasing, so do not hesitate or you might end up drinking Brazilian coffee from boring mugs and glasses!

[CZ] Atualização 15.10.

Temos novas recompensas! Adicionamos esta pequena mochila com o design de náutilo. 
Você pode comprar essa mochila sozinha ou em combinação com a caneca em metal - e o numéro de canecas disponíveis está diminuindo, então não hesite ou você vai terminar em beber café brasileiro de canecas e copos tediosos!

 

[CZ]

Kino Brasil, co to je?

Kinematografie vzdálené Brazílie letos po čtvrté prozáří plátno Bia Oko v Praze a přinese tak do prvních listopadových dní notnou dávku zaoceánské kultury. Od čtvrtka 2. do neděle 5. 11. 2017 zavládne v kultovním kině na sedmičce přívětivá atmosféra festivalu Kino Brasil. Ten již tradičně věnuje prostor silným hlasům současných brazilských režisérů, snímkům oceňovaným ve všech koutech světa i nezávislým unikátům. 

NÁVRATY, v jejichž duchu se poneseme od zahajovacího večera do posledního představení v kině, ale také během doprovodného programu, jsou tématem letoška. Návraty do vlasti, do dětství, do minulosti, ke kořenům, domů, k sobě… návraty všeho druhu. Ale především návraty k Brazílii, k její čisté neporušené podstatě, k její vřelosti a smyslnosti, k otevřenosti a laskavosti jejího lidu, hojnosti a kráse přírody, potenciálu a jedinečnosti umění. 

 

Proč bych se měl zapojit?

Festival je organizován nezávislou skupinou nadšenců a dobrovolníků, kterou máte nyní šanci na dálku rozšířit i vy. Nákup práv k filmům z Brazílie, jejich doprava, výroba titulků, doprovodný program - to všechno jsou náklady, se kterými nám můžete pomoci. Přispějte na organizaci festivalu, vyberte si jednu ze zajímavých odměn a podílejte se tak na pestrosti kulturního programu v Praze

 

Zajímavé odměny říkáte, co pro mě tedy máte?

Pokud se zapojíte, kromě skvělého pocitu za dobrý skutek si můžete vybrat i jednu z našich odměn. Připravili jsme si pro vás pestrý výběr od zážitků přes knížky a drobné upomínkové předměty po možnost adoptovat si svůj film. Odměny budou k vyzvednutí na festivalu nebo mohou být zaslány na dobírku poštou. 

V duchu návratů se nese i grafika festivalu, která se projeví na designu většiny odměn. Ústředním motivem je loděnka, dinosaur z dob, kdy jsme byli s Brazílií součástí jednoho kontinentu. Letošní festivalové "Návraty" jsou jednou z cest, jak se k Brazílií zase přiblížit.

 

origami joint.jpg

 

Pojďte se tedy vracet s námi. I díky vám a vašim příspěvkům Kino Brasil uvede na desítku projekcí, ukáže různorodost Brazílii vlastní, smaže pomyslnou hranici (ne)porozumění a nabídne tak spoustu neotřelých diváckých zážitků. Žánrově i tematicky pestré filmové menu přichutí hudba pro fajnšmekry v Café Jedna. A kdyby bylo třeba uspokojit další smysly, naskytne se možnost zakusit něco z brazilské gastronomie. 

 

[EN]

Kino Brasil, what's that?

Cinematography of distant Brazil brightens up for the forth time the screen of Bio Oko in Prague bringing in the first days of November a notable batch of overseas culture. The sedentary atmosphere of Kino Brasil festival will dominate this cult cinema in Prague 7 from Thursday 2 to Sunday, November 5, 2017. Festival already traditionally gives space to the powerful voice of contemporary Brazilian directors, to films appreciated in all corners of the world as well as to independent unique films.

The theme of this year's festival is RETURNS, in the spirit of which we will spend the time from the opening evening to the last show in the cinema, but also during the accompanying program. Returns to home, to childhood, to the past, to roots, home, to ourselves... returns of all kinds. But above all, the returns to Brazil, its pure intact nature, its warmth and sensuality, the openness and kindness of its people, the abundance and beauty of nature, the potential and the uniqueness of art.

 

Why should I contribute?

Festival is organized by a group of enthusiasts and volunteers which you have now a chance to join distantly. Buying rights to Brazilian movies, their transport, production of subtitles, an accompanying program - all these are the costs that you can help us with. Contribute to the organization of the festival, choose one of the interesting rewards and participate this way on the variety of cultural programme in Prague

21706446_10213821633272494_700176218_o.jpg

 

 

Interesting rewards you say, what can I get then?

If you participate in our campaign, apart from the great feeling of good deed, you can also choose one of our rewards. We have prepared for you a varied selection from interesting experiences through books and small souvenirs to the opportunity to adopt your movie.

Each reward has a description in English as well. The rewards will be available to be picked up at the festival or can be sent by post on costs of the receiver. 

The graphics of the festival follows the spirit of returns. The graphics will be reflected in the design of most rewards. The central motif is the nautilus, the dinosaur of the times when we were part of the same continent as Brazil. This year's "Returns" are one of the ways to get closer to Brazil again.

So return with us! Also thanks to you and your contribution, Kino Brasil will show you a dozen screenings, show Brazil's own diversity, delete an imaginary border of (non)understanding, and offer a lot of fresh viewers' experiences. The genre and thematically varied movie menu will be side-dished by the music programme in Café Jedna. And if other senses were to be satisfied, there would be a chance to taste something from Brazilian gastronomy.

header.png

Co si o tomto projektu myslíte?

  • Splněno 11 850 Kč (39 %)
  • 39 %
  • 30 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 0 Startérů

Autor projektu

Saudade, z.s. - obrázek
  • projekt od Saudade, z.s.
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

100 Kč

Mám vás rád

Líbí se mi, co děláte, a vlastně bych vás rád podpořil jen tak a dám vám stovku nebo víc. Pokud vás mám rád natolik, že přispěju nejméně tisícovkou, pozvete mě večer 3.11. na drink a pokec, platí?
I like what you do and I really would like to support you just because and donate 100 CZK or more. If I like what you do enough to donate over 1 000 CZK, you will take me out for drink and chat on 3rd November night, deal?

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
150 Kč

Mám vás rád. A taky si rád skládám

Líbí se mi, co děláte, navíc jsem tvořivá duše, dejte mi papír a já vám poskládám třeba loděnku. A co teprve celou sadu origami papírů s ústředním motivem Kina Brasil 2017 v praktickém balení.
I like what you do. I'm a creative soul, give me paper and I'll fold a nautilus out of it. And what about the whole set of origami papers with the central theme of Kino Brasil 2017 in a practical package.

Počet dostupných odměn: 85/90

Nelze podpořit
150 Kč

Mám vás ráda. A ráda se parádím.

Líbí se mi, co děláte. Kromě toho mám ráda módu, a straka je moje druhé jméno. Ty vaše naušnice s loděnkou prostě musím mít! No, a pokusd jsem chlap, věnuji je přítelkyni a nemusím si lámat hlavu nad dárkem k vánocům!
I like what you do. Besides, I like fashion, and I definitely have to get the earrings with nautilus! Well, if I am a guy, I'm giving them to my girlfriend and I do not have to worry about a Christmas gift!

Počet dostupných odměn: 46/50

Nelze podpořit
250 Kč

Mám vás rád. A taky si rád čtu.

Líbí se mi, co děláte. A kromě toho mám rád knížky, hlavně ty, u kterých se pobavím a zároveň se něco zajímavého dozvím. Nechápu, že knížku Pavla Šembery Brazílie – Návod k použití ještě nemám, ale hned to napravím a už se těším, až se dozvím plno zajímavostí o brazilské kultuře.
Recenze na knihu

I like what you do. I have friends who like to read, and I would like them to learn more about Brazilian people and culture, and that's why I will give them the book Brazil - Manual to use by Pavel Šembera.

Počet dostupných odměn: 26/30

Nelze podpořit
250 Kč

Mám vás rád. A taky se rád občas napiju. Stylově

Líbí se mi, co děláte. A taky si rád dám brazilskou kávu či jiný oblíbený nápoj ze stylového plecháčku s motivem loděnky a pokaždé se v mysli vrátím do táborových let a na Kino Brasil 2017. Lepší upomínku bych nevymyslel.

I like what you do. And I also like to have Brazilian coffee or another favourite drink from an old style metal cup with nautilus on it. This way I will always return in my mind to camping as a child and Kino Brasil 2017. I would not think of a better souvenir.

Počet dostupných odměn: 32/50

Nelze podpořit
250 Kč

Mám vás rád. A s těmi návraty to myslím vážně

Líbí se mi, co děláte. A protože letošním tématem jsou návraty, chci se vrátit k předchozím ročníkům Kina Brasil a rád si konečně pořídím tričko nebo tašku z minulých let. Chápu, že máte omezené velikosti, ale buď si vyberu, anebo si vezmu tu krásnou tašku s kajmanem pro sebe i kamaráda (tedy rovnou dvě)!

I like what you do. And because this year's theme are returns, I want to return to previous editions of Kino Brasil and I like to finally get a T-shirt or 2 bags (for me and a friend) from the past years.

Počet dostupných odměn: 29/30

Nelze podpořit
300 Kč

Mám vás rád. A taky rád zkouším nové věci

Líbí se mi, co děláte. Taky už díky vám vím, že Brazílie je plná nejrozmanitějších rytmů. Vždycky jsem si chtěl zatančit sambu/forró/zouk/kuduro/kizombu atd. Proto se mi náramně hodí poukaz na jednu hodinu vybraného tance ve studiu Bradance na Smíchově. A kamarádi, ti teprve budou koukat, až najdou tenhle skvělý zážitek pod stromečkem!
I like what you do. Also, thanks to you, I know that Brazil is full of diverse rhythms. I always wanted to try to dance samba/forró/ zouk/kuduro/ kizomba etc. So this voucher for one lesson at Bradance studio at Smichov is great for me as well as my friends!

Počet dostupných odměn: 9/10

Nelze podpořit
350 Kč

Mám vás rád. A mám rád své věci pohromadě

Líbí se mi, co děláte. A taky mám ráda pořádek a vždy vše důležité při sobě. Ten praktický stahovací lehký batůžek by se mi náramně hodil. A kolik navíc udělá parády s krásnou loděnkou!

I like what you do. And I like to have things in order and always everything important at hand. This practical pull-out lightweight backpack would be great for me. And how fashionable it is with the beautiful nautilus design!

Počet dostupných odměn: 48/50

Nelze podpořit
550 Kč

Mám vás rád. A nejsem troškař

Líbí se mi, co děláte. Rád si dám brazilskou kávu či jiný oblíbený nápoj ze stylového plecháčku s motivem loděnky a pak si ho sbalím do lehkého batůžku a mám vše, co potřebuji ke štěstí!

I like what you do. And I like to have Brazilian coffee or another favourite drink from an old style metal cup with nautilus on it and after I will pack the cup into the practical lightweight backpack and I have all I need to be happy!

Počet dostupných odměn: 21/25

Nelze podpořit
5 000 Kč

Mám vás rád, protože k nám vozíte neobvyklé filmy

Líbí se mi, co děláte, a zejména oceňuji, že se díky vám můžu podívat na filmy, které by se k nám jinak asi nedostaly. A protože práva k takovým filmům něco stojí, rád vám se zaplacením jednoho pomůžu. Na oplátku mě a mého kamaráda pozvěte na jeho promítání a dramaturg Ondra mi vysvětlí, proč vás tenhle film zaujal.
I like what you do, and especially appreciate the fact that I can watch movies that we would not have here otherwise. Because the rights to such movies are costly, I want to adopt one in exchange for inviting me and my friend to its screening and a chat with your dramaturgist.

Počet dostupných odměn: 8/8

Nelze podpořit
10 000 Kč

Mám vás rád ze všech nejvíc

To, co děláte, se mi líbí natolik, že rád sáhnu hlouběji do kapsy a podpořím festival Kino Brasil ze všech sil. Peníze byly a budou, ale váš zápal a nadšení je k nezaplacení. (A jestliže mám firmu a krásný videospot do 30 sekund, budu rád, když ho pustíte divákům v kině před filmy).
I like what you do so much that I like to support the Kino Brasil festival with all my might and power. Money has always been here, but your passion and enthusiasm is priceless.(And if I have a business and a beautiful videospot within 30 seconds, I'll be glad if you present it to spectators before the movies.)

Počet dostupných odměn: 3/3

Nelze podpořit